LHV Groupi 2023. aasta netotuludeks kujunes 310,5 miljonit eurot ehk 79% rohkem kui aasta varem. Neto intressitulud kasvasid 253,8 miljoni euroni (+97%) ja neto teenustasutulud 54,1 miljoni euroni (+21%). Möödunud aasta konsolideeritud kulud ulatusid kokku 134,3 miljoni euroni (+50%). LHV Groupi 2023. aasta konsolideeritud puhaskasum 140,9 miljonit eurot oli 79,5 miljonit eurot suurem kui 2022. aastal (+129%).

LHV laenuportfelli kvaliteet püsib plaanitust tugevamana, kuid makromajanduse trendide tõttu suurendas pank ettevaatavatavalt allahindlusi – IV kvartalis tehti neid summas 9,6 miljonit eurot. Intressitulule lisaks teenis pank neljandas kvartalis varasemast rohkem teenustasutulusid, mida toetasid paar suuremat investeerimispanganduse tehingut.

Tütarettevõtetest AS LHV Pank teenis 2023. aastal 141,4 miljonit eurot puhaskasumit, UK Bank Limited 5,3 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 1,7 miljonit eurot ning AS LHV Kindlustus 12 kuu peale kokku 305 tuhat eurot puhaskasumit.

„2023. aastal läks LHV-l hästi. Kasvavad ärimahud ja tõusvad intressimäärad on tulemusi tugevdanud, kuid üldine majanduslangus on teinud planeerimise keeruliseks. Intressimäärad on tsüklilised ning väga kiirele tõusule võib järgneda kiire langus. Hea tulemuse saavutamine on nõudnud tugevat pühendumist ning olulisi strateegilisi otsuseid. Viimase 12 kuu jooksul on lisaks igapäevastele tegemistele nõudnud meilt eraldi tähelepanu edukas LHV Banki käivitamine Ühendkuningriigis, kindlustusäri kasvatamine ja üleminek Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla,“ tõdeb LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu.

Toomsalu sõnul kavatseb pank ambitsioonikate eesmärkidega ja strateegiliste tegevustega jätkata, et meie äritegevus püsiks efektiivne ja jätkusuutlik ka järgnevatel aastatel. „Suur osa efektiivsuse suurendamisest peitub tehnoloogilise võimekuse suurendamises, millele oleme nii lõppenud kvartalil kui ka edaspidiseks pannud olulise rõhu. Läheme 2024. aastale vastu tugevana ja meile omase enesekindlusega. Häid tulemusi saavutame tugevate eelduste najal – rahulolevad töötajad, kliendid ja aktsionärid,“ lisab ta.

2023. aasta lõpu seisuga oli LHV Groupi konsolideeritud varade maht rekordiline 7,13 miljardit eurot, kasvades aastaga 16% ehk 990 miljoni euro võrra. IV kvartalis kasvas varade maht 8%.

Grupi konsolideeritud hoiused kasvasid aastaga 830 miljoni euro võrra 5,73 miljardi euroni (+17%). IV kvartalis kasvasid hoiused 415 miljoni euro võrra ehk +8%, kasv tulenes tähtajalistest hoiustest, kuna nõudmiseni hoiuste tase jäi samaks. Seejuures kaasati hoiuseplatvormide kaudu 151 miljonit eurot.

LHV konsolideeritud laenuportfell kasvas 2023. aastal 353 miljoni euro võrra 3,56 miljardi euroni (+11%). IV kvartalis kasvas laenuportfell 6% ehk 186 miljoni euro võrra. Ettevõtete laenud kasvasid 137 miljonit eurot ning jaelaenud 49 miljoni euro võrra.

LHV poolt juhitud fondide koondmaht suurenes 187 miljoni euro võrra 1,52 miljardi euroni (+14%). Aasta viimane kvartal panustas kasvu 68 miljoni euroga (+5%).

Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv oli 2023. aastal 49,5 miljonit makset (+89% võrreldes 26,1 miljoni maksega 2022. aastal). IV kvartalis tehti selliseid makseid 15,9 miljonit ehk viiendiku võrra rohkem kui III kvartalis.

2023. aasta IV kvartalis oli AS-i LHV Group konsolideeritud puhaskasum 32,8 miljonit eurot. See on 6,7 miljoni euro võrra väiksem kui III kvartalis (-17%) ja ületas möödunud aasta IV kvartali tulemust 35%. AS LHV Pank teenis IV kvartalis puhaskasumit 33,6 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 0,5 miljonit eurot ja AS LHV Kindlustus 0,4 miljonit eurot. LHV Bank Limited teenis aasta viimasel kvartalil 3,0 miljonit eurot puhaskasumit. Grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli IV kvartalis 24,5%.

Grupi konsolideeritud tulud kasvasid IV kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 5% 85,7 miljoni euroni. Neto intressitulusid teeniti 67,7 miljonit eurot ja neto teenustasutulusid 16,3 miljonit eurot. Konsolideeritud tegevuskulud olid IV kvartalis 37,9 miljonit eurot ehk 15% suuremad kui III kvartalis.