Nõude täitmiseks on kütusemüüjal suhteliselt vabad käed, sobivad nii transpordis kasutatav biogaas, päikese- või tuuleenergia kasutuselevõtt kui biomassist toodetud diislikütus ehk HVO.

„Jaanuari lõpu seisuga on 2023. aasta kütuseturu andmed kokku kogutud ja üle paari aasta saame kiita kõiki Eesti kütusemüüjaid: biokütuste osakaalu nõue on 2023. aasta arvestuses kõigil täidetud. On näha, et hoolas järelevalve ja koostöö maksu- ja tolliametiga kannab vilja,“ ütles keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu.

Neste näitab eeskuju

Kõik vedelkütuste müüjad peavad hoolitsema selle eest, et vähemalt 7,5% tarbimisse suunatud kütustest oleks toodetud jätkusuutlikult ning seeläbi väheneks õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulk. Suurima varuga täitis 2023. aastal biokütuste osakaalu nõude Neste. Neste vahendusel tarbimisse jõudnud kütustest pärines taastuvatest allikatest enam kui 9%.

„Tasub uurida, milliseid fossiilivabasid valikuid sinu tavaline tanklakett pakub,“ soovitas Avarsalu. „Igaüks saab ka oma valikutega transpordijalajälge vähendada. Näiteks kasutada siinsamas Eestis kogutud köögijäätmetest toodetud biogaasi; kellel võimalik, saab valida hübriid- või elektriauto ja laadida seda rohelise energiaga. Diiselauto omanikud saavad aga tankida kvaliteetset teise põlvkonna biodiislit ehk HVO-d, mida peetakse fossiilsest diislist isegi mootorisõbralikumaks,“ loetles Avarsalu.

HVO ehk parafiinne diislikütus on teise põlvkonna biokütus, mida valmistatakse biomassist, näiteks taimsetest jäätmetest. HVO on väga sarnaste omadustega fossiilset päritolu diisliga. Kõige suurema osakaalu Eestis tarbimisse jõudnud rohekütustest moodustaski just HVO ehk teise põlvkonna biodiisel.

Tähelepanu all on suured kütusemüüjad

Biokütuste osakaalu nõue kehtib kõigile kütusemüüjatele ning järelevalvet kohustuse täitumise üle teeb keskkonnaamet. Kõrgendatud tähelepanu all on suured kütusemüüjad nagu AS Alexela, AS Terminal, Circle K Eesti AS, Neste Eesti AS, Olerex AS, Jetoil AS.

Nii 2022. kui 2021. aastal tuli keskkonnaametil biokütuste nõude täitmata jätmise tõttu menetlused alustada.