Kui tavapäraselt suudavad S&P 500 indeksisse kuuluvad ettevõtted kindlalt ootusi ületada, siis praegu on seis kehvem. Seni on oma neljanda kvartali tulemused teatanud umbes pooled USA suurfirmad, mistõttu ei peegelda praegused andmed siiski lõplikku tervikpilti.

Finantsandmeid analüüsiva portaali FactSeti info kohaselt on S&P 500 indeksisse kuuluvate ettevõtete müügitulu kasvas aastases võrdluses 3,5%, mis on nõrgem tulemus kui viimase viie aasta (6,9%) ja viimase kümne aasta keskmine (5,0%). Teisalt on tegu 13. järjestikuse kvartaliga, kui koondvaates on müügitulu suurenenud.