Eleringi kommunikatsiooni projektijuhi Liis Eiseri sõnul ei ole neil aga juhtumi kohta rohkem infot kui see, mida Soome ametivõimud on avaldanud. „Teada on, et uurimine on juba varasemalt viidanud NewNew Polar Bear laevale,“ ütleb Eiser.

Ta lisab, et Balticconnectori gaasitoru on kindlustatud, mis loodetavasti katab suurema osa remondikuludest ja seeläbi ei ole tarvis gaasitarbijal remonti kinni maksta.

„Elering aitab igat kindlustusettevõtet selles, et ta saaks kahju tegeliku põhjustaja käest remondikulud välja nõuda. Kuna tegemist on meres asuva rikkega, mille parandamine on tunduvalt keerulisem kui maismaal paiknevate ühenduste korral, selguvad lõplikud remondikulud alles siis, kui toru on uuesti töökorras,“ selgitab Eiser.

Oktoobri algul sai Balticconnector ja selle kaks sidekaablit kahjustada. Praeguseks ei ole selgeks tehtud, kes on kahjustamises süüdi, kuid kahtlustatakse Hiina laeva NewNew Polar Bear, mis asus rikkumise ajal gaasitrassi lähedal.