Uus määrus suurendab ülekannete turvalisust ning annab nii eraisikutele kui ka ettevõtjatele kindluse, millal raha nende kontole laekub. Seejuures peavad pangad ja muud makseteenuse pakkujad tagama, et teenus on klientidele taskukohane.

Uued reeglid näevad ette, et ülekanne peab jõudma saajani kümne sekundi jooksul, sõltumata nädalapäevast või kellaajast. Samuti peab maksja saama kümne sekundi jooksul kinnituse, kas raha on adressaadini jõudnud või mitte.

Reegleid peavad hakkama täitma ka riigid, mis ei kuulu euroalasse, kuid mille pangad võimaldavad teha euromakseid. Neile on siiski ette nähtud pikem üleminekuperiood ning kümne sekundi reegel kehtib üksnes tööajal, sest nende makseasutuste käsutuses olevatest eurovarudest ei pruugi töövälisel ajal tehtud suurte maksete viivitamatuks sooritamiseks alati piisata.

Maksete turvalisus ning karistused

Pangad ja makseteenuse pakkujad peavad tagama maksete turvalisuse ning neil peab olema töökindel ja ajakohane süsteem pettuste ärahoidmiseks ja vigade minimeerimiseks. Kui pank või makseteenuse pakkuja ei ole rakendanud vajalikke meetmeid ning see põhjustab kliendile rahalist kahju, võib klient nõuda kahju hüvitamist.

Samuti peavad kõik EL-is tegutsevad pangad ja makseteenuse pakkujad hakkama viivitamatult kontrollima makse saaja isikut, kuid sellega ei tohi kaasneda teenusekasutajate jaoks lisatasusid. Ühtlasi ei tohi pangad ja makseteenuse pakkujad küsida kliendilt välkmakse eest kõrgemat tasu kui aeglasema makse eest.

Turvalisuse huvides peab kliendil olema võimalik seada välkülekannetele makselimiit, mida saaks hõlpsasti muuta, kui tekib vajadus teha suuremat makset.

Lisaks peavad pangad ja makseteenuse pakkujad hakkama kontrollima, et klient ei ole kantud rahapesu või terrorismi rahastamise tõttu karistatute registrisse.

Määruse poolt hääletas täiskogul 599 ja vastu 7 parlamendiliiget, erapooletuid oli 35. Uus seadus jõustub 20 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriikidel on uute reeglite täitma hakkamiseks aega 12 kuud.