Ametiühingu pressiteates on kirjas, et valitsuse plaanide vastu streigivad tuuma- ja hüdroelektrijaamade töötajad. Praegu on streik plaanis 14.–16. veebruarini. Kolmapäeval streigitakse Loviisa tuumajaamas, neljapäeval Olkiluoto tuumajaamas ning reedel erinevates hüdroelektrijaamades. Olulisi seisakuid elektri tootmises ei tohiks siiski ette tulla.

Ametiühingus on 34 000 liiget, neist osaleb streigis umbes 500, kes tegelevad peamiselt elektri tootmise ning elektrijaamade hooldamisega.

Elektriettevõtteid koondav Energiateollisuus on streigi hukka mõistnud, nimetades streigis osalejaid vastutustundetuteks. Pressiteates kirjeldati streiki kui „ruletti elektri piisavuse ja hinnaga“.

„Streigi mõju elektri hinnale on ettearvamatu,“ lisati pressiteates. „Elektri tootmine peab olema igal ajal tagatud.“

Valitsuse reformiplaanid

Veebruaris on valitsuse reformiplaanide vastu streikinud juba mitu sektorit, alustades poodidest ja lõpetades lasteaedadega.

Nimelt soovib peaminister Petteri Orpo valitsus karmistada tööelu reegleid ja piirata sotsiaalkaitset. Paljud seadusemuudatused on juba ka ettevalmistamisel. Muu hulgas on ametiühingud streigiõiguse piiramise, palgata esimese haiguspäeva ja töötuskindlustuse piiramise vastu.

Lisaks on ametiühingud välja toonud, et muudatused mõjutavad kõige rohkem just väikese sissetulekuga inimesi ja töötuid.