Palgasurveindeks näitab soovitud ja tegeliku mediaanpalga erinevust. Töökoha vahetamisel sooviks töötajad teenida 500 eurot praegusest rohkem kätte.

Eesti suurima tööturuküsitluse tulemused näitavad, et parema palga pärast on enamik töötajaid valmis töökohta vahetama – vaid 8% töötajatest ei vahetaks parema palgapakkumise pärast töökohta.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder tõi uuringust esile, et kui töötajate töötasud kasvasid aastaga 13%, siis palgaootused töökoha vahetamisel püsisid paigal, mistõttu palgasurve vähenes.

„Töötajate netotöötasu mediaan kasvas aastaga 1500 euroni, kuid netopalgaootus töökoha vahetamisel jäi 2000 euro peale pidama. See tähendab, et ootustest jääb hetkel puudu 25% ehk 500 eurot,“ selgitas Kadri Seeder ja lisas, et veel aasta tagasi oli palgasurveindeks 34% ehk töötajatel jäi ootustest puudu pea 700 eurot.

Enim on palgasurve järgi andnud valdkonnajuhtide ja tippspetsialistide seas

Palgainfo Agentuuri ja CVKeskuse.ee tööportaali tööturu-uuringu küsitluse tulemused näitavad, et töökoha vahetamisel on endiselt kõrgeim palgasurveindeks alla 50 töötajaga organisatsiooni juhtide seas. Neil jääb oma soovitud palgast puudu 43% (eelmisel aastal 50%) ehk 1303 eurot (eelmisel aastal 1500 eurot).

Palgasurve on enim vähenenud valdkonna ja teenistuse juhtide seas, langedes 33%-lt 23%-le. Valdkonna või teenistuse juhid sooviksid töökoha vahetamisel 686 eurot rohkem palka. Eelmisel aastal oli erinevus ootuste ja reaalselt teenitava palga vahel koguni 1000 eurot.

Ka tippspetsialistide seas on palgasurve vähenenud (7 protsendipunkti). Tippspetsialistide netopalga mediaan on aastaga kerkinud 11%, kuid palgaootuse kasv on jäänud seisma, mistõttu on erinevus reaalselt teenitava palga ja palgaootuse vahel langenud 900 eurolt 726 eurole.

Palgasurveindeks on vähenenud veel ka keskastme spetsialistide ja tehnikute (5 protsendipunkti), müügi- ja teenindustöötajate (2 protsendipunkti) ning mootorsõidukite ja liikurmasinate juhtide (2 protsendipunkti) seas.

Keskastme spetsialistid ja tehnikud sooviksid töökoha vahetamisel 570 eurot rohkem palka (palgasurve 27%), müügi- ja teenindustöötajad 451 eurot (palgasurve 28%) ning mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid 722 eurot (palgasurve 36%)

Palgasurve on aastaga kasvanud kontoriametnike ja klienditeenindajate seas (mõlemal 5 protsendipunkti), kes sooviksid töökoha vahetamisel teenida vastavalt 600 ja 547 eurot rohkem palka.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas üle-eestilist tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid.