Neljandas kvartalis oli Merko Ehituse müügitulu 126,5 miljonit eurot (-11,8%) ning kasum 13,9 miljonit eurot (-19,9%). Aasta tervikuna ulatus müügitulu 466,3 miljoni euroni (+13,8%) ja kasum 45,9 miljonit eurot (+34,6%).

Juhatus teeb tulemuste põhjal nõukogule ettepaneku maksta aktsionäridele 2024. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 17,7 miljonit eurot ehk 1 euro ühe aktsia kohta. See annab 2023. aasta dividendimääraks 38%. Merko on maksnud sama suurt dividendi igal aastal alates 2018. aastast, välja arvata 2020. aastal, mil koroona tõttu dividendi ei makstud. Sealjuures on Merko dividendi väljamakses ettevaatlik: kehtiva dividendipoliitika kohaselt on eesmärgiks maksta aktsionäridele dividendidena välja 50-70% aastakasumist.