EfTEN United Property Fund teenis 2023. aastal 60 tuhat eurot tulusid (1,67 miljonit 2022. aastal). Kui intressitulud kasvasid aastaga 228 tuhande euro ja dividenditulud 150 tuhande võrra, siis kogutulude vähenemine oli seotud investeeringute mitterahalise allahindlusega.

Investeeringute allahindluse tulemusena teenis EfTEN United Property fond 2023. aastal 179 tuhat eurot kahjumit (1,44 miljonit eurot kasumit 2022. aastal), millest 620 tuhat eurot tulenes EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia börsihinna muutumisest.

EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia kajastamisel tema puhasväärtuses (NAV) oleks fond teeninud 2023. aastal 97 tuhat eurot kasumit.

Fondi ärikinnisvara investeeringud säilitasid 2023. aastal positiivse rahavoo, mis võimaldab fondil jätkata regulaarset tulu jaotamist ka 2024. aastal. Hetkeseisuga plaanib fondivalitseja eeloleval aastal teha EfTEN United Property Fund’st investoritele kaks väljamakset.

Esimese hiliskevadel, kui on laekunud alusfondidest saadavad dividendid ning teise sügisel kui laekuvad laenukapitali vormis tehtud investeeringutest teenitud intressid ja laenude võimalike refinantseerimistega vabanevad täiendavad vahendid.