Euroopa Parlament andis eile lõpliku heakskiidu uuele seadusele, mille kohaselt peab ülekanne saajani jõudma kümne sekundi jooksul, sõltumata nädalapäevast või kellaajast. Samuti peab maksja saama kümne sekundi jooksul kinnituse, kas raha on adressaadini jõudnud või mitte.

Eestis saab mõlemasuunalisi välkmakseid teha kõigis pankades peale Luminori. Panga avalike suhete juht Karel Hanni sõnas Delfi Ärilehele, et nad siiski pakuvad praegu sissetulevaid välkmakseid, st teisest pangast Luminori panka ülekannet tehes jõuab see kohale tõesti sekunditega. Luminorist teise panka ülekannet tehes peab aga arvestama pankadevaheliste ülekannete kellaaegadega.

„Peame Eestis tegema veel mõningaid samme, et saaksime pakkuda ka väljaminevaid välkmakseid ning toode täies mahus turule tuua,“ sõnas Hanni. Praegu saavad mõlemasuunalisi välkmakseid teha näiteks Leedu Luminori erakliendid.

Välkmakse eest ei tohi kõrgemat tasu küsida

Lisaks peavad pangad ja makseteenuse pakkujad tagama maksete turvalisuse ning neil peab olema töökindel ja ajakohane süsteem pettuste ärahoidmiseks ja vigade minimeerimiseks.

Samuti peavad kõik EL-is tegutsevad pangad ja makseteenuse pakkujad hakkama viivitamatult kontrollima makse saaja isikut, kuid sellega ei tohi kaasneda teenusekasutajatele lisatasusid. Ühtlasi ei tohi pangad ja makseteenuse pakkujad küsida kliendilt välkmakse eest kõrgemat tasu kui aeglasema makse eest.

Määruse poolt hääletas täiskogul 599 ja vastu 7 parlamendiliiget, erapooletuid oli 35. Uus seadus jõustub 20 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriikidel on uute reeglite täitma hakkamiseks aega 12 kuud.