Aastaga on lähedastelt rahalist tuge saavate Eesti inimeste arv tõusnud viie protsendi võrra. 2023. aasta alguses märkis Citadele küsitluses 10 protsenti Eesti inimestest, et saavad teistelt abi. Selle aasta alguseks on abivajajate arv tõusnud 15 protsendini.

„Samal ajal on vähenenud nende inimeste hulk, kes lähedastele tuge pakuvad, ning summad, mille ulatuses abi antakse. Kui veel aasta tagasi ütles 21 protsenti vastanutest, et toetavad lähedasi samamoodi, nagu alati, siis nüüdseks on see arv vähenenud 18 protsendini. Lisaks märkis 22 protsenti uuringus osalenud inimestest, et nad ei saa enam samas mahus rahalist tuge pakkuda,“ selgitas küsitluse tulemusi Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Hakiainen lisas, et samas on positiivne, et meil on endiselt olemas suur hulk inimesi, kes on valmis oma lähedasi aitama. Oluliseks peab ta, et inimesed julgeksid vajadusel abi paluda ja räägiksid ausalt oma olukorrast, et leida ka alternatiivseid lahendusi.

Võrdluses Läti ja Leeduga tuleb välja, et Eestis on abistavat õlga vajavaid inimesi siiski mõnevõrra vähem. Eestis märkis 22 protsenti vastanutest, et neid ümbritsevad inimesed ei vaja üldse abi. Lätis vastas sarnaselt 15 protsenti ja Leedus 20 protsenti küsitletutest. Lisaks ütles 17 protsenti Eesti inimestest, et ei paku kellelegi rahalist tuge. Lätis väitis samamoodi 15 protsenti ja Leedus 23 protsenti vastanutest.

Kes kellele abi pakub?

Varasemast Citadele tellimusel läbiviidud küsitlusest tuli välja, et 2021. aastal sai Eesti täisealistest elanikest 55% mingit rahalist abi oma vanematelt ning 25% protsenti toetab rahaliselt omakorda vanemaid. Igapäevaste elamiskulude katmisel sai vanemate poolt toetust 26% eestlastest, 30% leedukatest ja 32% lätlastest.

Oma vanemaid toetas 2021. aasta küsitluse järgi aeg-ajalt rahaliselt 18% Eesti elanikest, igakuiselt 3%. Lisaks võttis 6% lastest regulaarselt enda kanda erinevaid vanemate kulutusi. 42% Eesti inimestest märkis, et ei paku vanematele otseselt finantsilist toetust, kuid abistavad neid muul moel.

Citadele panga tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi käesoleva aasta ning 2023. aasta alguses. Igas riigis küsitleti 1000 inimest vanusevahemikus 18-74.