Aasta lõpus läbi viidud uuringus vastas 59% oma kodu mitte omavatest ja koduostust mõtlevatest eestlastest, et ostuotsuse puhul on takistuseks üldine majanduslik olukord. Laenumaksete tasumiseks ebapiisavat sissetulekut mainis põhjusena 47% vastanutest ning kolmanda takistusena nimetati kõrget euribori, mis on takistuseks 42% vastanutest. Lisaks märgiti ära ka ebakindlus tuleviku osas ja sissemaksuks vajaliku summa olemasolu (mõlemad 35%) ning sobiva kinnisvaraobjekti puudumine turul (15%).

Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane tõdes küsitlustulemusi analüüsides, et kaheksat järjestikust majanduslangusega kvartalit arvestades on hirm majanduse käekäigu pärast loogiline. Teisalt prognoosis Rebane, et tõenäoliselt on Eesti inimeste skeptiline vaade koduostu perspektiivile nähtavas tulevikus vaikselt muutumas.

„Raha hind hakkab „odavnema“, mistõttu võime kinnisvaraturul juba kevadel teatavat elavnemist näha. Ehkki tänavuseks ei ennustata küll majanduskasvu, on intressid langemas ja palgad mõõdukalt kasvamas, mis teeb laenud ka kättesaadavamaks,“ ütles Rebane.

Ligikaudu iga seitsmes vastanu mainis eluaseme ostu katki jätmise põhjusena ära hirmu ebaselge geopoliitilise olukorra ees. Kõrged kommunaalkulud tõi koduostust loobumise ühe põhjusena välja 12% vastanutest.

Eestlased on siinjuures oluliselt pessimistlikumad kui meie lõunanaabrid. Üldist majanduslikku olukorda tõi ostuotsuse takistusena Lätis välja 48% ning Leedus 38% vastanutest. Lätis ja Leedus peitub inimeste jaoks eluaseme ostust loobumise peamine põhjus ennekõike ebapiisavas sissetulekus, nii vastas 49% leedulastest ja 54% lätlastest.

Noorte jaoks on esimese kodu ost keerukas

Vaadeldes eri vanuserühmade poolt esitatud põhjuseid, miks nad praegu kodu ei osta, on oluline erinevus 25–34-aastaste ja vanemate elanike vahel. Kui noortest näeb kõrget euribori probleemina veidi üle poolte vastanutest, siis vanuserühmas 45–54 on see osakaal vaid 37%. Sissemaksuraha napib 45% noortest, kuid vanusevahemikus 45–54 on sama probleem kõigest kolmandikul vastanutest.

Eesti 25–34-aastased noored eristuvad selgelt ka Läti ja Leedu eakaaslastest, sest üldist majanduslikku olukorda näeb Eestis koduostu takistava probleemina 69% vastanutest, Lätis seevastu 52% ja Leedus 41% vastanutest.

Tanel Rebane nendib, et Eesti ja Leedu noorte jaoks on esimese kodu ost võrdselt keeruline, kuid Läti noorte rahaline võimekus kodu ostmiseks on mõnevõrra parem. Kui kõrge euribor on Eesti noortele kodu ostmisel probleemiks 54% ja Leedus pooltel vastanutel, siis Lätis takistab see kodu ostmist vaid 35% vastanutest. Sissemaksuks mineva raha puuduse tõttu ei saa Leedus kodu osta pooled noortest vastanutest, Eestis 45% ja Lätis vaid 30%. Samal ajal on ebapiisav sissetulek Läti noorte seas koduostul kõige teravamaks probleemiks, selliselt vastasid pooled Läti noored, Eestis tõi sama probleemi välja 44% ja Leedus 41% vastanutest.

Luminori eraisikute panganduse juhi sõnul peegeldavad tulemused kinnisvaraturu olukorda – kuna võrreldavad korterid on Riias pea kaks korda Tallinnast soodsamad, siis Lätis on sissemaksuks vaja umbes kaks korda vähem raha kui Eestis.

„Olgugi, et praegu tunduvad intressimäärad veel kõrged, siis hetkel on horisondil juba nende alanemine ning pikemas perspektiivis on oma kodu ostmine igal juhul mõttekam kui üürimine. Kui näiteks täna 30-aastane inimene ostab kodulaenuga korteri, siis võib ta kindel olla, et hiljemalt 60-aastaseks saades on korter tema oma ning puudub vajadus näiteks pensionist üüri maksta. Ühtlasi muutuvad laenumaksed tagasimakseperioodi vältel inflatsioonist tulenevalt ajas ka odavamaks,“ ütles Rebane.

Tanel Rebase sõnul on oluline veel teadvustada, et laenu võttes ei pea kartma 30-aastast tagasimakseperioodi. „Laenuvõtjate käitumine on üsnagi erinev. On inimesi, kes võtavadki elu jooksul ühe laenu ja elavad selle eest ostetud kodus terve elu. Kuid palju on ka selliseid inimesi, kes erinevate elusündmuste tõttu kinnisvara müüvad või välja vahetavad ja sellest tulenevalt ka laenu ennetähtaegselt tagastavad,“ rääkis ta. „Näiteks Luminori panga klientide seas makstakse kodulaen tagasi keskmiselt juba 10 aastaga.“