Kliimaminister Kristen Michal sõnul kinnitas erikontrolli lõppraport, et ettevõtet pole hästi juhitud. „Ettevõte juhtkond võttis suuna laienemisele, aga erinevate lepingute ja projektidega seotud riske seejuures piisavalt ei hinnatud. Samuti olid puudulikult läbi analüüsitud uued investeeringud. Teatud projektides sõlmitud lepingute sisu, piiranguid ja riske hakati analüüsima alles pärast lepingu sõlmimist ja probleemide ilmnemist,“ tõi Michal välja.

„Kuigi Nordica olukord on jätkuvalt keeruline, on uus juhtkond suutnud kõik kulud ja riskid välja selgitada ning ettevõtte efektiivsust tõsta. See võimaldab meil pidada huvitatud ettevõtetega sisulisi läbirääkimisi Nordica erastamiseks,“ lisas minister.

Lõppraportist selgus, et enne uute projektidega alustamist ja tehingute tegemist ei pööratud piisavalt tähelepanu kaasnevatele riskidele ja nende võimalikele maandusmeetmetele. Samuti ei andnud juhatus omal algatusel nõukogule piisavalt põhjalikku ja objektiivset teavet otsustuste mõju kohta ettevõttele. Nõukogu omakorda ei ole piisavalt täiendavat teavet küsinud.

Alustatud teenuslepingud olid küll eelarvestatud kasumlikuna ning otsused lepingutega alustada lähtusid omaniku ootuse kasumlikkuse eesmärgist, kuid tegelikkuses planeeritud investeeringuid, uusi lepinguid ja projekte ei analüüsitud piisava põhjalikkusega ning realiseerunud riske ei osatud tuvastada ja arvesse võtta. Tasuvusanalüüsides lähtuti liigoptimistlikest eeldustest. Seetõttu ei olnud erikontrolli läbiviijate hinnangul vaadeldaval perioodil sõlmitud lepingud täielikult kooskõlas omaniku ootusega.

Erikontrolli käigus hinnati ajaperioodil 01.01.2020-27.07.2023 tehtud juhtimisotsuseid. Järelduste kokkuvõttega on võimalik tutvuda Kliimaministeeriumi veebilehel.

Erikontrolli põhjalikud tulemused esitatakse tutvumiseks ka Vabariigi Valitsusele, Riigikontrollile, prokuratuurile ning tagatakse juurdepääs Riigikogu liikmetele. Kliimaministeerium tutvustab erikontrolli tulemusi ka nimetamiskomiteele ning analüüsib, mida tuleb selliste olukorda ennetamiseks riigiettevõtete juhtimises parandada.