Finantsplaan näeb käesolevaks aastaks ette LHV ärimahtude olulist kasvu. Konsolideeritud hoiuste maht kasvab plaani järgi 943 miljoni euro võrra ehk 16% 6,67 miljardi euroni. Oluline osa kasvust peaks tulema jaeklientide hoiustest, nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis.

LHV dividendipoliitika püsib, kuid 2024. aasta finantsplaanis on arvestatud grupi juhatuse ettepanekuga nõukogule maksta 2023. aasta eest dividendideks 35% aktsionäridele kuuluvast maksude eelsest kasumist koos sisalduva tulumaksuga. See tähendab 0,13 eurot dividendi aktsia kohta.

LHV prognoosib konsolideeritud laenuportfelli suurenemist käesoleval aastal 476 miljoni euro võrra, mis tähistaks 13% kasvu ja aasta lõpuks 4,04 miljardi eurost portfellimahtu. Kasvust peaks tulema 151 miljonit eurot Eesti ettevõtete panganduse laenude kasvu arvelt ja 105 miljonit eurot jaelaenude kasvust. Ühendkuningriigis on laenuportfelli kasvuks plaanitud 220 miljonit eurot. Ühtlasi prognoosib finantsplaan laenukahjude kasvu ja allahindluste suurenemist ettevaatavalt 23,4 miljoni euroni.

Finantsvahendajate maksete arv jätkab ka sel aastal kiiret kasvu 32% võrra 62 miljoni makseni.

LHV Bank Limitedil on plaanis käesoleval aastal liituda otse euromaksete süsteemiga ja alustada eraklientidele arveldusteenuste pakkumisega Ühendkuningriigi turul.

LHV juhitud fondide maht kasvab finantsplaanis tänavu 10% 1,67 miljardi euroni ehk 149 miljoni euro võrra. Prognoos ei sisalda pensionifondidelt edukustasu teenimist.

LHV Kindlustuse brutopreemiad kasvavad 2024. aastal 15% 36 miljoni euroni. Plaanis on suurendada kindlustuse portfelli, et optimeerida tulubaasi ja vähendada portfelli volatiilsust, ning parandada kõiki finantsnäitajaid.

Kokkuvõtvalt näeb finantsplaan 2024. aastaks ette AS-i LHV Group konsolideerimisgrupi tulude minimaalset vähenemist 309,1 miljoni euroni, mille põhjuseks peamiselt intressimäärade langusest tingituna netointressitulude 6% vähenemine, kuna netoteenustasutuludele prognoositakse 27% kasvu. Kulude kasvuks plaanitakse 7% kasvu 143,6 miljoni euroni. Grupi puhaskasumiks prognoosib ettevõte selleks aastaks 120,1 miljonit eurot, mis tähendab 15% langust eelmise, rekordaastaga võrreldes.

LHV Groupi omakapitali tootluse suhtarv ROE jääb 2024. aastal 20,3% tasemele ning kulu/tulu suhteks prognoosib ettevõte 46,4%. Kasumlikkust mõjutavad oluliselt suurenenud kapitalinõuete täitmiseks emiteeritud instrumentidega kaasnev intressikulu, neto teenustasutulu kasv ning laenude allahindlused tulenevalt majanduskeskkonnast ja krediidiportfelli kasvust.

Viie aasta prognoos: aastakasumiks 234 miljonit

LHV poolt avaldatud järgmise viie aasta finantsprognoosi koostamisel on eeldustena arvestatud, et esialgu Eestis jätkub majanduslangus, kuid majanduskasv taastub alates 2025. aastast, hinnakasv aeglustub, samas määramatus püsib. Eeldatud on baas-intressimäärade olulist langust kuni 2025. aasta keskpaigani ja seejärel stabiliseerumist. Samuti on eeldatud, et LHV dividendipoliitika püsib, v.a 2024. aastal tehtav ühekordne suurem dividendimakse, ning Varahalduse teenib alates 2026. aastast edukustasu.

Pikaajalise prognoosi järgi LHV kõik olulised ärimahud järgmise viie aasta jooksul kasvavad. Hoiuste maht suureneb 1,9 korda 10,90 miljardi euroni, samal ajal kui laenude maht kahekordistub 7,38 miljardi euroni ning fondide maht suureneb 1,8 korda 2,72 miljardi euroni.

Rõhuga efektiivsusel on plaanis tulusid kasvatada kuludest kiiremini. Tuludele prognoosib ettevõte 10% aastakasvu, samal ajal kui kulud kasvavad keskmiselt 6% aastas. Tulude poolt on mõjutamas Ühendkuningriigi panga tulude suurenev osatähtsus. Kulude kasv saab tulenema peamiselt tööjõukulude ja IT kulude kasvust. Majanduskeskkonna muutustest ja krediidiportfelli mahu kasvust tulenevalt arvestatakse prognoosis ka allahindluste kasvuga.

Prognoosi kohaselt jõuab LHV konsolideeritud puhaskasum 11% keskmise aastakasvuga 2028. aastaks ligi 233,8 miljoni euroni. Kõikidel aastatel on plaanis omakapitali tootluse 20% eesmärgi saavutamine. Grupi kulu/tulu suhe jätkab järgmisel 5 aastal vähenemist.

Toomsalu: Ühendkuningriigist ootame kiiret kasvu

Majanduse kehvemaid väljavaateid on võimalik parandada investeeringutega. Soovime anda siin oma panuse ning jätkata Eesti majanduse ühe suurima finantseerijana,“ märkis finantsplaani avalikustamise teates LHV Groupi juht Madis Toomsalu.

„Ühendkuningriigis oleme pangana alles alustanud, kuid juba käesolevaks aastaks ootame Eestiga võrreldes sama suurt laenumahtude kasvu. Kahel turul kokku soovime 2024. aastal laenumahtusid kasvatada 476 miljoni euro võrra. Ärimahtude kasvu ootame ka oma teistelt põhiäridelt – makseteenused, pensionifondid ja kindlustusteenused. Samuti prognoosime teenustasutulude kasvu klientide aktiivsuse suurenemisest,“ ütles Toomsalu.

„Intressimäärade üldise languse taustal ootame 2024. aastal LHV intressitulude langust. Viitajaga kasvanud intressikuludele soovime vastata efektiivsuse suurendamisega ning kulude distsipliiniga. Meie kapitalitasemed püsivad tugevana, kuid peamine fookus on laenutegevuseks vajaliku finantseeringu kaasamisel, eelkõige hoiuste näol.

Pikaajaliselt defineerime end jätkuvalt kasvuettevõttena. Järgmise viie aasta ärimahtude kasvuks oleme laenude puhul planeerinud 3,8 miljardit, hoiuste puhul 5,2 miljardit ja fondide puhul 1,2 miljardit eurot. Seejuures ootame LHV Bankilt kolm korda kiiremat kasvu, kui saavutasime 2009. aastal LHV Pangaga alustades esimese viie aasta jooksul.

Pikaajalise plaani peamisteks märksõnadeks on klientide grupiülene suurem aktiivsus ning tehisaru laiapõhjaline kasutuselevõtt. Tehisaru kasutamiseks on paljudes valdkondades juba täna märkimisväärseid võimalusi ning plaanime neid võimalusi nii otsida kui kasutada. See peab hoidma meid efektiivse ja tulemuslikuna ka eesootavatel aastatel,“ lisas Toomsalu.