Planeeri puhkus aegsasti

Selleks, et tööandja saaks töötajate soove arvestades töökorraldust parimal viisil planeerida, soovitab Pugal kogu aasta puhkuste ajakava koostada juba aasta esimeses kvartalis. „Erinevates organisatsioonides võib puhkuste planeerimine ja kasutamine olla paindlikum kui teistes. Sellegipoolest soovitan juba aasta alguses mõelda läbi terve aasta puhkuste plaan. Puhkuste ajakava ei ole ainult formaalne nõue, vaid tagab ka organisatsiooni töö sujuva korraldamise ning nii töötaja kui ka tööandja soovide ja vajadustega arvestamise,“ selgitas Pugal.

Vaata üle oma puhkusejäägid

Aasta alguses tasub kas raamatupidajalt, otseselt juhilt või personaliüksusest uurida puhkusejäägi ja -päevade aegumise kohta. „Pandeemia-aastatel lükkasid paljud töötajad oma puhkuseid edasi lootuses, et peagi saab tavakorras reisida ja ühiseid koosviibimisi korraldada. See aga tekitas ajutise olukorra, kus töötajatel hakkasid tekkima suured puhkusejäägid. Tänaseks on olukord taas normaliseerunud. Sellegipoolest soovitan töötajatel kontrollida, kas neil on lisaks ettenähtud põhipuhkusele kasutamata muid ettevõtte või sotsiaalkindlustusameti poolt hüvitatavaid puhkusepäevi ning selgitada välja, millal need aeguvad,“ rõhutas Pugal.

Eelista pikemat järjestikust puhkust

Puhkus on töövõime hoidmiseks ja taastamiseks väga oluline. Paljud uuringud näitavad, et piisava puhkuse korral on töötajad õnnelikumad, efektiivsemad ja loovamad.

„Töölepingu seadusest tulenevalt tuleb võtta iga aasta üks põhipuhkuse osa järjest 14-kalendripäevasena. Kui töökorraldus võimaldab, soovitan veelgi pikemat järjestikust puhkust, sest see aitab töömõtetest eemale saada ja paremini hoolitseda nii oma vaimse kui füüsilise tervise eest. Alternatiiv on jagada puhkus aasta peale nii, et oleks võimalik puhata erinevatel aastaaegadel. Pikema puhkuse planeerimisel võiks olla ka etteteatamise aeg pikem, samas kui lühemad puhkused saab välja võtta juhi ja asendajaga kokkuleppel. SEB võimaldab põhipuhkuse kasutamist kasvõi ühe tööpäeva kaupa,“ selgitas Pugal.

Ära unusta lapsepuhkuse päevi

Lapsepuhkuse päevi on õigus kasutada nii emal kui isal individuaalselt iga lapse kohta maksimaalselt kümme tööpäeva kuni lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni. Pugal tuletab meelde, et tegemist ei ole iga-aastase puhkusega. „Mõlemad lapsevanemad saavad eraldi kasutada kümmet lapsepuhkuse päeva 14-aastase perioodi kohta. Näiteks kui peres kasvab kaks last, siis saavad mõlemad vanemad kokku võtta lapsepuhkust 20 tööpäeva. Lapsepuhkust on võimalik kasutada üksikute päevade kaupa või korraga, kuid mitte rohkem kui 30 kalendripäeva ühes kalendriaastas,“ rõhutas Pugal ja lisas, et lapsepuhkuse kasutamisega põhipuhkuse periood ei lühene.

Uuri organisatsiooni puhkuse kasutamise põhimõtete kohta

Ettevõtted võivad suhtuda puhkusepäevade väljavõtmisse väga erinevalt. Tavapärane on see, et puhkuse hulka arvestatakse ka nädalavahetuse päevi, kui need jäävad kahe soovitud puhkusepäeva vahele. „Kui näiteks töötaja soovib puhata reedel ja esmaspäeval, siis üldjuhul loetakse puhkusepäevadeks nende vahele jäävaid päevi ehk ka laupäeva ja pühapäeva. Mis aga tähendab, et kahe päeva asemel kasutab töötaja nelja puhkusepäeva. Samas on organisatsioone, sealhulgas ka SEB, kus võib võtta vabaks ainult reede ja esmaspäeva ehk kasutada kahte puhkusepäeva. Seega, on hea mõte uurida, kui paindlik on organisatsioonis puhkusepäevade kasutamise kord,“ soovitas Pugal.

Pugal lisab, et üha rohkem on organisatsioone, kes pakuvad täiendavalt tasustatud vabasid päevi, et töötajad oleksid õnnelikumad, tervemad ja motiveeritumad. „Erinevates organisatsioonides on töökultuur erinev, mistõttu võiks töötaja uurida juba tööle asudes, kas või millisel eesmärgil tööandja pakub täiendavaid vabasid päevi. Näiteks SEB-s saab lisapuhkuse päevi lähtuvalt töölepingujärgsest tööstaažist. Samuti on kõigil töötajatel igal aastal võimalik kasutada vabatahtliku töö päeva ja personaalset päeva, mil säilib töölepingujärgne tasu,“ rääkis Pugal.

Tööandjal pole õigust puhkusest keeldumiseks

Töölepingu seaduse järgi peavad puhkuste ajakavad olema koostatud ja kinnitatud hiljemalt 31. märtsiks. „Puhkuste ajakavasse märkimata jäetud puhkuseid võib võtta endale sobival ajal, teatades sellest tööandjale ette enamasti 14 kalendripäeva. Lühike etteteatamine võib tööandjale kaasa tuua väljakutseid töö korraldamisel, kuid see ei anna tööandjale õigust puhkusest keeldumiseks,“ rõhutas Pugal.