Kokku teenis kinnisvaraarendaja 2023. aastal müügitulu 41,1 miljonit eurot ning puhaskasumit 3,5 miljonit eurot, millest emaettevõtte omanikele kuulu 1,2 miljonit eurot.

2023. aasta neljanda kvartali müügitulu kokku oli 5,1 miljonit eurot ja puhaskahjum 1,3 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa kahjumist oli 1,1 miljonit eurot).

2023. aasta konsolideeritud müügitulu kujunes mullu III kvartalis korrigeeritud prognoosist 0,3 miljoni euro võrra suuremaks ning konsolideeritud kasum prognoositust 0,8 miljoni euro võrra väiksemaks ning seejuures emaettevõtte osa konsolideeritud kasumist 0,3 miljoni euro võrra väiksemaks. Tegelikele tulemustele avaldas prognoosiga võrreldes suurimat mõju arendusprojektidest planeeritud tulu, mille laekumine lükkus 2023. aasta neljandast kvartalist edasi 2024. aasta esimesse poolde. Lisaks mõjutas 2023. aasta tulemust võrreldes prognoosiga oodatust suurem valuutakursi kahjum (Kanada dollari nõrgenemine euro suhtes), märgib Hepsor.

Lisaks avaldas 2023. aasta puhaskasumile erakorralist negatiivset mõju arvestuslik kahjum Büroo 113 ärihoone ümberhindlusest, mis tuleneb hoone ajutisest suurest vakantsist, mille omakorda põhjustas hoones tegutsenud kliiniku maksejõuetusest põhjustatud üürilepingu ülesütlemine üürileandja poolt.

2023. aasta jooksul anti klientidele üle kokku 274 uut kodu (asjaõiguslepingute arv) Paevälja hoovimajade ja Lilleküla Kodude projektist Tallinnas ning Kuldigas Parks, Mārupes Dārzs ning Strēlnieku 4b projektides Riias. Kuldigas Parks projektis said aasta lõpuga kõik kodud müüdud.

Ärikinnisvara osas müüs ettevõte teises kvartalis Riias asuva Ulbrokas 30 kinnistu koos Hepsori poolt arendatud StokOfiss 30 ärihoonega ning Tallinnas asuvad Tooma tänava kinnistud. Lisaks valmis teise kvartali lõpuks Tallinnas rohelise mõtteviisiga Grüne Maja, mille viimased pinnad anti perioodi lõpuks üürnikele üle. Büroohoone on neljanda kvartali lõpu seisuga 100% üürilepingutega kaetud. Sidusettevõttena kajastatud Büroo 113 puhul pidi Hepsor septembri alguses üürniku poolse üürilepingu rikkumise tõttu üürilepingu ühepoolselt üles ütlema, mille tulemusena vabanes ca 3 500 m2 äripinda. Büroo 113 kontekstis on Hepsor keskendunud läbirääkimistele uute üürnikega, huvi ja läbirääkimiste hulk on igati arvestatav. Paralleelselt on pooleli kohtuvaidlus endise üürnikuga.

Hepsor: oleme mõõdukad optimistid

Kontsernile tervikuna oli 2023. aastal kasumlik vaatamata jätkuvalt keerulisele majanduskeskonnale ning kõrgel püsivatele intressimääradele, märgib Hepsor.

„Head meelt tunneme ka selle üle, et vaatamata globaalsetele, geopoliitilistele- ja majanduslikele tõmbetuultele, on Hepsori meeskond kõigil koduturgudel keskmisest keerukamatel aegadel teinud head tööd ning hoidnud meie ettevõtte vundamendi tugeva ning jäätkusuutlikuna. Oma panuse võiks tulevikku vaatavalt anda Kanada ärisuuna käivitamine 2023. aastal,“ lisab ettevõte.

2024. aastal soovib Hepsor alustada vähemalt kolme uue projekti ehituse ja müügiga. „Lätis plaanime alustada kahe projekti ehituse ja müügiga - Ulbrokas 34 ärihoone üüritava pinnaga ca 9 000 m2 ja Zala Jugla projekt 105 uue koduga. Tallinnas, Manufaktuuri kvartalis, kavandame järgmise etapi ehitust ja müüki aadressil Manufaktuuri 5. Rekonstrueerime endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoone A energiaklassi hooneks, kuhu rajame äärmiselt omanäolised kõrgete lagedega ning maakütte- ja jahutusega energitõhusad kodud ja äripinnad. Projekti müügiga stardime juba 2024 I kvartalis,“ ütles Hepsor.

„Oleme Hepsoris endiselt mõõdukad optimistid ning vaatame kinnisvaraäri kui pikaajalist protsessi. Soovime projekte käivitada ja arendada, analüüsides riske ning võimalusi, alati üle turutsüklite,“ lisab kinnisvaraarendaja.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid - 2023. aastal on Hepsoril ehituses neli elukondlikku arendusprojekti kokku 329. korteriga - Ojakalda Kodud (101 korterit) ja Manufaktuuri 7 (150 korterit ning 453 m2 äripinda) Tallinnas ning Nameja Rezidence (38 korterit) ja Annenhof Majas (40 korterit) Riias. Nende projektide valmimine on plaanitud 2024 aastasse ning enamus müügitulu kajastatakse samuti 2024. aastal, kuid võlaõiguslikke lepinguid ja kirjalikke broneeringuid on nimetatud nelja projekti peale sõlmitud 31. detsember 2023 seisuga 135-le korterile (41%).

Uued projektid Tallinnas ja Riias - Hepsor omandas augustis 2023 uued kinnistud Lätis soetades 50% SIA „Riga Properties 4“ osadest. Eesmärk on Riia lähistel Dreilini piirkonnas asuvatele kinnistutele arendada etapiviisiliselt 40 000 m2 äripindasid. Kinnistud asuvad atraktiivses piirkonnas, kus juba paiknevad IKEA kauplus ja SAGA ostukeskus.

Hepsor AS 50%-line tütarettevõte Hepsor VT49 OÜ omandas novembris 2023 kaks kinnistut Harju maakonnas Rae vallas. Ostetud kinnistutel on olemas detailplaneering, mis lubab sinna rajada 4 500 m2 üüritava pinnaga ärihoone.

Hepsor Kanadas - Hepsor alustas oma Kanada ärisuuna arendamisega 2022. aasta kevadel pärast Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse eesmärgiga leida uusi kasvuvõimalusi ning hajutada praeguste koduturgudega seotud geopoliitilisi riske. Kahe aastaga on Kanadas ülesehitatud äri alustamiseks vajalik koostöövõrgustik alates juriidilistest- ja finantsnõustajatest ning lõpetades pankade, turuanalüüsi- ning maaklerettevõtetega.

2023. aasta lõpuks on koos Kanada koostööpartneritega tehtud kaks investeeringut. Juunis 2023 soetati kinnistu aadressil 3406-3434 Weston road ning septembris 2023 3 kõrvutiasuvat elukondlikuks arenduseks sobivat kinnistut Toronto kesklinnas, aadressil 164 – 168 Isabella street eesmärgiga ostetud kinnistuid väärindada. Kinnistute arendamiseks asutati ettevõtted Weston Limited Partnership ja Elysium Isabella Limited Partnership. Mõlema projekti puhul võtab maa väärtustamise faas eelduslikult aega 2-2,5 aastat, misjärel Weston Limited Partnership ja Elysium Isabella Limited Partnership otsustavad, kas saavutatud ehitusõigus realiseeritakse läbi kinnistu edasimüügi või liigutakse projektidega edasi ehitusfaasi.