Omapoolse sammuna peab investor edastatud andmed EMTA süsteemis üle kontrollima ja kinnitama. Lightyeari poolt koostatud raport katab nii aktsiate ja fondide müügist teenitud tulu, dividendimaksed kui ka rahaturufondide kaudu laekunud tulu. Investeerimata raha pealt teenitava intressitulu edastab Lightyear Eesti kasutajate puhul alati ise.

Sarnaselt saavad tulusid deklareerida ka investeerimiskonto süsteemi kasutajad, kuid täna kehtiv seadus lubab investeerimiskonto lahendust pakkuda vaid pankadel. Süsteemi laiendav seadusemuudatus on aga juba käimas ning kui see vastu võetakse, saab järgmisel aastal ka Lightyeari kaudu investeerimiskonto raames tulusid raporteerida.

Lightyearis käib andmete edastamine järgnevalt:

  • kasutaja peab navigeerima rakenduse menüüsse, sealt valima „Maksud“ või „Tax“ (sõltuvalt rakenduse kasutamise keelest);

  • valima kasumi-kahju arvutuse meetodi: kas kaalutud keskmine või FIFO (first-in-first-out ehk võõrandamine toimub sisseostu järjekorras);

  • kinnitama Lightyeari poolt näidatud tehingute arvu (kuvatakse kasutajale, mitu müügitehingut, dividendimakset või rahaturufondi väljamakset 2023. aasta jooksul oli);

  • vaatama andmed EMTA süsteemis üle ja kinnitama need.