Kui soovida logida MTA e-teenindusse, kohtab viimastel päevadel tihti teadet „Kasutajate suure hulga tõttu piirasime e-teenuste keskkonda sisenejate arvu.“ Seejärel suunab leht tagasi sisselogimise juurde.

MTA füüsilise isiku teenusejuht Annika Oja sõnab, et varasematel aastatel on amet tõesti avanud tulude deklareerimise mõned päevad varem, et hajutada süsteemi koormust ja testida selle vastupidavust. „Sel aastal me selleks vajadust ei näinud, sest kuigi tulude deklareerijatele suuri muudatusi näha ei ole, on MTA juba eelmisel aastal koos rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse ja arenduspartner Nortaliga sisse viinud olulise süsteemiuuenduse,“ räägib ta.

„Nimelt toimus eelmine aasta deklaratsioonide esitamine esimest korda eraldi süsteemis, mis tagas selle, et e-MTA, kus ärikliendid esitavad mh oma käibedeklaratsioone, ei pea füüsilise isiku tulumaksu deklareerimise perioodil vastu võtma täiendavat koormust ja süsteem ei olnud kordagi nn maas,“ kirjeldab Oja.

Süsteem ei ole maas

Ta täpsustab lisaks, et see, et MTA iseteenindusse sisse logimiseks on vaja paar minutit oodata, et tähenda, et süsteem oleks maas. „Kõikidel süsteemidel on piirangud, mis kasutajate arvu reguleerivad ja seda eesmärgiga ennetada ummistusrünnakuid, mis võiks süsteemi töö määramata ajaks halvata. Ehk siis klientide arvu reguleerimise eesmärk (ja vajadus paar minutit sisse logimisel oodata) on pakkuda nii era- kui ka ärikliendile võimalust mõistliku aja jooksul on toimingud ära teha,“ selgitab ta.

Oja tuletab meelde, et ei ole vahet, kas esitada tuludeklaratsioon kohe 15. veebruaril või alles näiteks 1. märtsil, sest enammakstud tulumaksu tagastuse kiirus ei sõltu deklaratsiooni esitamise ajast ega järjekorrast. Enammakstud tulumaksu tagastamist alustatakse kõigile, kes deklareerisid oma tulud MTA iseteeninduses, ühel ajal, 5. märtsil. Paberdeklaratsioonide alusel asutakse tagasimakseid tegema märtsi keskpaigas.