Prokurör nõudis laevatehase firmale oluliselt suuremat, 60 000 eurot rahatrahvi.

Õnnetus juhtus ehitatava laeva ehitusplatsil 2021. aasta mais. Laevatehase töötaja kukkus kaubaaluse all olevast avast umbes kolm meetrit allapoole põrandale. Kukkumise tagajärjel murdis ta käeluu ning sai marrastusi ja sinikaid.

Kaubaalus ei ole töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktidega nõutav avamiskaitse. Ringkonnakohus leidis, et töödejuhatajal olid olemas vajalikud tingimused, et valesti kaitstud avanemist tuvastada. Edela-Soome regionaalsete riigiametite pressiteates rõhutatakse, et kukkumisohtlike avade kaitsmine on tööohutuse põhielement ühisel töökohal.

Ettevõte polnud piisavalt hoolikas

Ringkonnakohus esitas tõendina tööohutusülevaatuste kontrolliaruanded, milles oli ettevõttele pandud kohustused, sealhulgas kukkumiskaitse. Selle põhjal jõudis ringkonnakohus järeldusele, et ettevõte ei olnud kuriteo ärahoidmiseks piisavalt hoolikas ega ettevaatlik.

Edela-Soome piirkondliku riigihaldusasutuse tööohutuse ja töötervishoiu osakonna jurist Matti Suontausta juhib tähelepanu sellele, et kollektiivsetel töökohtadel on tööohutusega seotud kohustused nii töötaja enda tööandjal kui ka esmast kontrolli teostaval tööandjal. „Kõik osapooled peavad tegema koostööd, et tagada ühise töökoha ohutus kõigile asjaosalistele.“

Satakunta ringkonnakohtu otsus laevatehase õnnetuse kohta ei ole lõplik.