2022. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 30 äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 23 äriühingus, lisaks enamusosalusega 5 äriühingus. Neist 30-st ei tegutsenud aruandeperioodil kaks, mida ei ole koondaruandesse kaasatud.

Riigi äriühingute kogukäive jätkas 2022. aastal kiiret kasvu, mida vedas peamiselt Eesti Energia seoses energiakandjate kõrgete hindadega. Ühingute peale kokku oli kasv väga suur: +1,1 miljard eurot (+49%). Riigi enamusosalusega äriühingute puhaskasumid kokku moodustasid 2022. aastal 366,2 miljonit eurot, mis tähendab 70,9% suurenemist võrreldes eelmise aastaga.

Puhaskasumi muutust mõjutas positiivselt kõige enam Eesti Energia ja negatiivselt Operail. Ülejäänud ettevõtete koondkasum suurenes aastaga 58,5 mln euro võrra. Puhaskasum suurenes 15 äriühingus.

Omakapitali tootlus näitas aasta varasemaga võrreldes kiiret kasvu tõustes aastaga 7,2% peale. Siiski ei ole suur osa äriühingutest (16) jätkuvalt piisavalt tulusad, et katta ära omakapitali hinda.

Üldiselt on riigi osalusega äriühingud endiselt piisavalt kapitaliseeritud ja kapitali struktuur on üldiselt konservatiivne ja madala riskiga, mida kinnitab ka fakt, et vaatamata 2020. aasta tervisekriisile ja Ukrainas toimuvast sõjategevusest tingitud ebakindlatele oludele on riigi osalusega äriühingud üldiselt hästi vastu pidanud.