Riigivaraseaduse alusel hindavad riigi osaluse säilitamise vajadust valitsevad ministeeriumid kord kolme aasta jooksul. Ettepanek osaluse võõrandamiseks tehakse, kui riigi osalemise eesmärgid on täidetud või nende saavutamine ei ole enam vajalik.

Riigile kuuluvatest äriühingutest soovitakse võõrandamisele anda viis: AS Teede Tehnokeskus, AS Operail, AS Nordic Aviation Group, OÜ Transpordi Varahaldus ning AS-is Tallinna Sadam vähendada riigi osalust kuni 51%-ni. Lisaks suunatakse osalisele erastamisele Eesti Energia AS-i kaks tütarettevõtet: Enefit Green AS ja Enefit AS.

Kui Enefit Green juba on osaliselt börsil 2021. aastast (22,8% ettevõttest), siis valitsuselt on antud mandaat viia 49% ettevõttest börsile. Enefit ASi puhul on plaan suunata börsile 20% ettevõttest. Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul ei saa täpselt öelda, millal see võiks juhtuda, kuna see on ettevõtte enda otsus. „Valitsuse poolelt selge sõnum on, et nende asjadega edasi liigutaks,“ sõnas ta tänasel pressikonverentsil.

Võrklaev märkis, et Elektrilevi osas koostatakse kõigepealt võrgu arengukava, analüüsitakse investeerimisvajadusi, misjärel saab suve alguses tulla teema juurde tagasi.

Mittestrateegilised eesmärgid

Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on osaluste korraline üle vaatamine vajalik. „Riik olgu omanik seal, kus vaja. Meie ülesanne on hinnata, kas omamine on tingimata vajalik ning mittestrateegiliste eesmärkide puhul on targem lasta ettevõttel iseseisvalt toimetada. Näiteks on meil riigiettevõtteid, mis on juba osaliselt börsil ja täna on kaalumiskoht, kas oleks otstarbekas suunata rohkem osalust just investorturule,“ rääkis ta.

„Valitsuse tänane nõusolek annab ministritele suunise alustada erastamiseks ettevalmistusi ning konkreetsete võõrandamisotsustega tulevad nad valitsusse juba siis, kui eeltöö on tehtud,“ selgitas minister.

Riigile kuulub 23 äriühingut

Kolme äriühingu puhul nähakse vajadust riigi osaluse võõrandamist või teenuse osutamisse erasektori kaasamist täiendavalt analüüsida ning kahe ettevõtte puhul jätkatakse juba varasemalt otsustatud likvideerimisega (Eesti Loots ja Eesti Vanglatööstus). Ülejäänud äriühingutes jätkatakse osalusega ning selle säilitamine vaadatakse uuesti üle kolme aasta jooksul.

Kokku on riigil täna osalus 28 äriühingus, millest 23 puhul on selleks 100%. Rohkem infot riigi osalusega äriühingute, asutatud sihtasutuste ja mittetulundusühingute kohta leiab osaluste valitsemise 2022. aasta koondaruandest.