Remondiks vajalikud materjalid on ette valmistatud ja võtmepartnerid valitud. Gaasiühenduse plaanitav kasutuselevõtu kuupäev on 22. aprill 2024, eeldusel, et peagi algavad remonditööd saab teostada plaanipäraselt. Praegusel hinnangul ei takista jääolud tööde teostamist.

Remonditööde planeeritav kestus on neli nädalat, mille järel toimub Balticconnectori ülevaatus ja kasutuselevõtt. Kui ilmaolud peaksid muutuma keerulisemaks, tuleb tööd mõneks ajaks peatada, mis võib parandustööde lõpetamist edasi lükata.

Elering ja Soome süsteemihaldur Gasgrid Finland sulgesid Balticconnectori ööl vastu 8. oktoobrit 2023, kuna rõhk gaasitorus hakkas kiiresti langema, mis viitas lekkele torust. Mõne päeva pärast selgus, et gaasitoru on Soome majandusvööndis välise vigastuse tõttu purunenud. Soome ametivõimud on algatanud juhtumi asjaolude selgitamiseks kriminaaluurimise.

Balticconnector käivitus 2020. aasta alguses. Balticconnectori merealuse osa pikkus Paldiskist Eestis kuni Inkooni Soomes on 77 km.

Euroopa Komisjon annab Eestile finantsabi

Euroopa Komisjon otsustas eraldada Eesti politsei- ja piirivalveametile ning Eesti mereväele ligi 99 000 eurot, et toetada käimasolevat uurimist seoses Balticconnectori gaasijuhtme kahjustumisega 8. oktoobril 2023. Sisejulgeolekufondist eraldatav rahastus täiendab juba 2023. aasta detsembris Soomele antud erakorralist toetust.

Pärast Nord Streami torujuhtme sabotaaži on komisjon kiirendanud tööd elutähtsa taristu vastupidavuse kolmes prioriteetses valdkonnas: valmisolek, reageerimine ja rahvusvaheline koostöö. Alates 2023. aasta jaanuarist on kehtestatud uued eeskirjad elutähtsate teenuste osutajate ning ELi võrgu- ja sidesüsteemide toimepidevuse kohta.

Paremaks reageerimiseks intsidentidele, millel on taristule märkimisväärne piiriülese tähtsusega häiriv mõju, on komisjon esitanud soovituse elutähtsa taristu tegevuskava kohta. Lisaks on tugevdatud juba olemasolevat koostööd ELi ja NATO vahel. 2023. aasta jaanuaris moodustasid president von der Leyen ja NATO peasekretär Stoltenberg ka vastava töörühma.