2022. aastal oli tehti EL-i endiselt sagedasti isiklikke rahaülekandeid. Sõjalised konfliktid ja süvenenud majanduslik ebakindlus muudavad rahaülekannete dünaamikat ja suunda. Muutunud on ka Eesti isiklike rahaülekannete statistika. Isiklike rahaülekannete negatiivne saldo Eesti ja Euroopa Liidu väliste riikide vahel oli 2022. aastal 38 miljonit eurot.

Rahvastikustatistika kohaselt kasvas Eesti rahvaarv 2022. aastal 2,6%, see tulenes välisrändest. Eestisse saabus viis korda rohkem inimesi, kui meilt lahkus. Rändesaldo jäi kaheksandat aastat järjest positiivseks ja rahvaarv kasvas ligi 40 000 inimese võrra. Loomulikult mõjutas seda näitajat otsustavalt 2022. aasta veebruaris Ukrainas alanud sõda.