Projekti käigus kontrolliti gaasiseadme toimimist, õhuvarustust, ruumide ventilatsiooni toimimist, torustiku korrasolekut ja ühenduste tihedust ning vingugaasianduri olemasolu.

„Peamiselt olid puudused seotud ebapiisava või olematu õhuvahetusega. Nõuetele mittevastavat gaasipaigaldist ei tohi kasutada enne, kui puudused on likvideeritud. Korterites leitud puuduste likvideerimise eest vastutab eluruumi omanik ja puuduste kõrvaldamise järel peab eluruumi omanik tellima uuesti kontrolli,“ kommenteeris TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

Arvukate puuduste seas avastati kokku 11 eluohtlikku gaasiveesoojendajaga vannituba. „Kõige hullem olukord valitses ühes 85 korteriga majas, kus kontrollitud 51 korterist tunnistati nõuetele vastavaks ainult 5 korteri gaasipaigaldis. Viies kontrollitud korteris olid gaasiveesoojendajad omavoliliselt teisaldatud väikesesse WC-sse, mis on gaasiveesoojendite puhul keelatud. Ruumis, mis on liiga väike või kus puudub ventilatsioon, ei saa gaasiseade gaasi põletamiseks piisavalt õhku. Kui õhku ei jätku, hakkab põlemisel tekkima vingugaas, mis on ohtlik inimese tervisele ja elule. Seetõttu on väga oluline, et ruumis, kus asub gaasiseade, on väga hea ventilatsioon. Probleemsete korterite omanikega tegeleb TTJA projektiväliselt edasi,“ lisas Teinemaa.

TTJA tuletab meelde, et eluruumi gaasipaigaldist tuleb lasta kontrollida pädeval isikul iga nelja aasta tagant ning korstnat peab puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija samuti iga nelja aasta tagant. Infot kontrolli teostajate kohta leiab TTJA kodulehelt ja korstnapühkijate kohta küttesüsteemide portaalist.

Vingugaasianduri kohustusega gaasiseadmega korterites puudub vingugaasiandur siiani kolmandikul.

Vingugaasiandur on kohustuslik paigaldada kõikidesse eluruumidesse, kus kasutatakse gaasiveesoojendajat või gaasikütteseadet. Vingugaasi kohta saab täpsemalt lugeda vingugaas.ee lehelt.