Konkurss RKAS-i juhi kohale oli väga tihe – kandideeris 58 inimest. Riigi energeetika arengusuunda määrava kliimaministeeriumi energeetika asekantsleriks, kes hiljuti ametisse nimetati, soovis saada kõigest üheksa inimest. Miks on Riigi Kinnisvara juhi ametikoht niivõrd tahetud?

Mul on raske kommenteerida, miks kandideeris 58 inimest. Mulle tundus Riigi Kinnisvara huvitav organisatsioon. Tulin samuti jagatud teenust osutavast organisatsioonist, riigi tugiteenuste keskusest. See organisatsioon pakkus hanketeenust, raamatupidamist, personaliarvestust ja infosüsteeme ning jagas toetusi. Olen selle mudeliga hästi kursis ja mulle väga meeldib see loogika. Riik on kontsern ja osa tugifunktsioone koondub ühte kohta – kompetents koondub ning suudetakse osutada efektiivsemat ja paremat teenust. Riigi Kinnisvara osutab sellist teenust kinnisvaravaldkonnas.