„Viimasest Eurobaromeetri uuringust selgus kurb tõsiasi – vaid üks kolmest EL-i kodanikust teab, et ka rongireisijatel on sarnased õigused lennureisijatega. Oma õiguste kaitsmiseks saavad Eesti rongireisijad pöörduda Transpordiameti poole ja kasutada Euroopa Liidu ülest digiväravat ning mobiilirakendust,“ selgitas Transpordiameti veonduse järelevalve osakonna juhataja Karl Tiitson.

Igal reisijal on oluline meeles pidada: kui teie reis ei lähe tavapäraselt ja teile tundub, et teie õigusi on reisimisel rikutud, siis tuleb esmalt pöörduda teenusepakkuja poole. Kui te ettevõtjalt ühe kuu jooksul vastust ei saa või kui vastus teid ei rahulda, võite esitada kaebuse oma riigi vastavale ametiasutusele. Eestis on rongireisijate puhul selleks Transpordiamet, teistel liikumisviisidel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA).

Seda, mis infole teil on õigus ning kas teil on õigus kompensatsioonile või piletiraha tagastamisele, saate vaadata vedaja/piletimüüja kodulehelt, Transpordiameti lehelt, Euroopa Liidu ametlikult veebisaidilt Your Europe või Passenger Rights mobiilirakendusest, mis on kättesaadav kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Enne reisi on teil õigus järgnevale infole:  

  • reisi üldtingimused;

  • üht või mitut ühendusreisi hõlmavad reisid, kui ostetud pilet (või piletid) on otsepilet(id);

  • kõigi olemasolevate hinnaklasside sõiduplaanid ja tingimused, tuues esile odavaimad hinnad, samuti   kiireima reisi sõiduplaanid ja tingimused;

  • kõik häired või hilinemised (kavandatud ja reaalajas ajakohastused);

  •  puuetega või piiratud liikumisvõimega inimeste ligipääsetavus, ligipääsu tingimused ja abivahendite kättesaadavus rongis;

  • rongis pakutavad teenused (sh wifi ja tualetid)

  • jalgrattakohad ja eeskirjad jalgrattaga reisimiseks;

  • kaotsiläinud pagasi nõuet puudutavad menetlused;

  • kaebuste esitamise kord;

  • teie reisijaõigused vastavalt ELi eeskirjadele ja mida teha, kui teie rongireis tühistatakse või hilineb.