Programmi eesmärk on, et teenistuse organisatsioonid oskaksid kriisidest rohkem võimalusi leida ja kriise ka paremini lahendada. Projekti kogumaksumus on 500 000 eurot.

Riigikantselei tippjuhtide keskuse esindaja sõnul on valitsus pannud kantseleile ülesande riigi tippjuhte ühtsetel alustel värvata ja arendada, mille hulka kuulub tippjuhtide innovatsioonivõime kasvatamine. „Meie avalikus teenistuses on ligi sada tippjuhti, kes töötavad koos parema Eesti nimel. Innovatsioon on Eesti riigis vägagi akuutne teema, et riik jõuaks pakkuda neid teenuseid, mida kodanikud temalt ootavad ka siis, kui nt eelarve väheneb,“ selgitab esindaja.