„Kui mõelda, et see tähendab umbes 600 000m2 elamispinna kindlustamist, siis on see tulemus kindlasti rõõmustav,“ märkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla. „Meie soov on pakkuda oma liikmetele ja EKÜL liikmeks astuda soovivatele korteriühistutele parima hinna ja kvaliteedi suhtega kindlustuslahendust. Samuti soovime suurendada korteriühistute teadlikkust ettenägematute ja suurt kahju tekitada võivate riskide maandamisel,“ rääkis ta.

Jaadla sõnul hõlmaks ühisost hoonekarbi koguriski kindlustust ehk pakukskindlustuskaitset ettenägematute sündmuste nagu näiteks tulekahju, tormikahjude, torustiku lekke, üleujutuse, vandalismi ja varguse korral.

„Samuti oleks ühisostuga kaetud vastutuskindlustus, mis kaitseb ühistu õnnetusest tingitud nõuete vastu – olgu selleks siis lume ja libedusega seotud õnnetused, murdunud puu või muu seesugune,“ selgitas Jaadla, kelle sõnul märkisid peaaegu kõik küsitlusele vastanud, et on huvitatud mõlemast kindlustusest. Küsitlusele vastasid ühisostust huvitatud korteriühistud üle Eesti, enimvastajaid oli Tallinnast ja Harjumaalt ning valdavalt on huvitatudelamute näol tegemist kivimajadega.

„Lisaks soovis aga mõni maja kaeraldi päikeseparki kindlustada,“ tõi Jaadla välja huvitava nüansi. Pärast küsitluse läbiviimist jätkatakse ühisostust huvitatudkindlusseltsidelt pakkumiste kogumisega. EKÜLi juht rõhutas, et ühisostu näol pole tegemist ühe konkreetse maja, vaid korruselamute üldistest vajadustest lähtuva pakkumisega. „Kõige tähtsam on, et võimalikult paljudel hoonetel Eestis oleks kindlustuskaitse, sest õnnetused võivada tabada ootamatult,“ nentis Jaadla.

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse. Samuti on liit partneriks BuildEST projektis, mis toob kokku erinevate osapoolte teadmised ja kogemused elamufondi rekonstrueerimiseks.