Turundajate palgaootus ületab reaalselt teenitavat palka 717 euroga ehk palgasurve on 28%. Võrreldes eelmise aastaga on turundajate oodatav palk langenud 5% ja palgasurve vähenenud kolm protsendipunkti.

Turundusosakonna juhtide palgaootus töökoha vahetamisel on 3173 eurot kätte (palgasurve 25%), tippspetsialistidel 2518 eurot (palgasurve 30%) ja keskastme spetsialistidel 2177 eurot (palgasurve 25%).

Olemasoleval töökohal on turundajate netopalgaootus 4% kasvanud ja kerkinud 2434 euroni. Enamasti ongi palgaootus olemasoleval töökohal pisut madalam kui töökoha vahetamisel.

29% turundajatest hindab oma palgaga toimetulekut hetkel heaks, pooled (51%) tulevad toime keskmiselt ning viiendik turundajatest leiab, et praegune töötasu ei võimalda neil majanduslikult hakkama saada.

Igale teisele turundajale on uut tööd pakutud

Detsembrikuuga võrreldes avaldasid tööandjad jaanuarikuus 68% rohkem turundusvaldkonna tööpakkumisi, mis suurendas märgatavalt turundajate võimalusi töö leidmisel, näitab CVKeskus.ee tööportaali statistika. Taoline kasv aasta alguses on aga tavapärane ning eelmise aastaga võrreldes leidub tänavu turundussektoris siiski pisut vähem (-14%) töövõimalusi.

Tervelt 49% turundajatest on aga saanud kutseid uuele töökohale kandideerimiseks, mida on enam kui kõikide vastajate seas keskmiselt (43%). Vaid iga viies turundaja (21%) tõi tööturu-uuringus esile, et ta ei ole üldse töökohavahetusest huvitatud.

CVKeskus.ee tööportaali statistika näitab, et turundusvaldkonna ametikohtadele on hetkel keskmiselt konkureerimas 85 töövõtjat, mida on 27% enam kui eelmisel aastal samal ajal. Sellest kõrgem on konkurents turundussektoris olnud vaid tervisekriisi alguses, mil keskmine kandideerijate arv ametikohale kerkis 95 tööotsijani.

„Kõrge konkurents sektoris eeldab turundajatelt nii loovust kui ka suuremat tähelepanelikkust kandideerimismaterjalide loomisel,“ selgitas CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler ja lisas, et pea saja kandideerija seast silma paistmiseks tuleb kandideerimisel lauale panna põhjalik ning eristuv väärtuspakkumine.

„Lisaks on ülioluline tähelepanelikult üle lugeda kandideerimismaterjalid ja vältida hooletusvigu, mis võivad kergelt konkurentsitihedal ametikohal kandideerimisel saatuslikuks osutuda,“ ütles Adler.

Palgainfo Agentuur ja Eesti külastatuim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas üle-eestilist tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid. Küsitluses osales 8140 töövõtjat üle Eesti.