Tuulikutasu kõike ei lahenda, ütles Pilar. Mõnda inimest väga motiveerib, mõnda üldse mitte. Saadavad summad on väga erinevad ja sõltuvad, kui palju majapidamisi jääb tuulikutasu alasse. Pilar tõi näite et nende projektides on mõnel puhul tuulikutasu majapidamise kohta 300 eurot aastas, mõnel aga 3000 eurot. Samas on Pilar nõus, et tuulepargil on kohalikele elanikele mõju, kasvõi visuaalne.

Pilari ütlusel näitab Sunly kogemus, et kohalik omavalitsus ja kohalik kogukond ei ole samad. Kogukond vastandub üllatavalt palju kohalikule omavalitsusele, nentis Pilar. Seetõttu alustab Sunly suhtlemist eelkõige kogukonnaga. „Kogukond peab jõudma kohaliku omavalitsuseni, et nemad on nõus,“ lausus ta.

Sunly ei piirdu oma pakkumises tuulikutasuga. Kohalikule elanikkonnale, keda tuulepark mõjutab, pakutakse soodsamat elektrit. Pilari sõnul tähendab see fikseeritud hinnaga elektripaketti. Hind paketis jääb alla 50 euro MWh.

Tuulepark peaks toetama ka regionaalarengut. Sageli küsivad omavalitsused, kui palju töökohti toob tuulepark. Aus vastus on, et suurt efekti tuulepargil kohalike elanike töökohtadele ei ole, tunnistas Pilar. Lisanduma peab tööstuspoliitika, mis toob ka töökohad. Tööstusel on vaja puhta elektri tootmist, et nad tänapäeval oleksid ekspordivõimelised, rääkis Pilar.

Tuulepargi rajamine soodustab elukeskkonna arengut. Lähme varajases etapis kogukonna juurde, näitame veel tooreid plaane ja püüame koos mõelda. Põhiline, et nad ise ütleks, mida soovivad, rääkis Pilar. „Projektid on nii suured, et sinna mahub ka toetus kohalikule kogukonnale,“ kinnitas ta. Näitena toob ta kohalike teede ehitust või kogukonna maja võõrandamist.

Kohalike ärgitatakse kaasa mõtlema. Ka see on seotud lootusega, et potentsiaalsest vastasest saab projektis kaasalööja. Kohalik tuleb koosolekule, märgib end üles ja kõike, mis ta teeb, et projekt paremaks muuta, väärtustame läbi KOOS.io platvormi jagatavate virtuaalaktsiatega, lubab Pilar. Tema kinnitusel virtuaalaktsia väärtus ajas kasvab, kuid see ei tähenda, et kohalik peab ootama tuulepargi valmimist ja dividende. Välja saab astuda ka varsemas etapis ja virtuaalaktsia eest raha võtta.

Pilari väitel nende lähenemine kohaliku kogukonnaga suhtlemisel töötab. Praegu on Sunlyl sellisena töös 4-5 projekti. Aasta lõpuks tahetakse jõuda kümnekonna projektini. „Üllatavalt palju on kaasa tulijaid ja huvi on suur,“ kinnitas Pilar.