Valitsus on kaitsetööstuspargi rajamiseks algatanud riigi eriplaneeringu ning sellega samal ajal tehakse ka pargi rajamisega kaasneva mõju väljaselgitamiseks ja minimeerimiseks keskkonnamõju strateegiline hindamine koos muu asjakohase majandusliku, kultuurilise, sotsiaalse ja looduskeskkonnale avalduva mõju hindamisega.

Pargi loomiseks kasutab ministeerium riigi eriplaneeringu lühemat versiooni ja töötatakse selle nimel, et jõuda riigi eriplaneeringu kehtestamiseni 1,5 aasta pärast. „Kui valitsus on planeeringu kehtestanud, siis on võimalik sellele alale anda välja projekteerimistingimused. Seejärel saab alustada juba ehitusprojektide ja ehitusega,“ selgitas kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp. Esimesed hooned ja loodetavasti ka esmane tootmistegevus võiksid püsti olla 2,5 aasta pärast.