„Kontserni juhatus teeb kooskõlastatult kontserni nõukoguga ettepaneku tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 6 senti aktsia kohta,“ teatas Tallink Grupp börsiteates. Aktsia 0,671 eurose hinna pealt teeb see dividenditootluseks pea 9%.

Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted vedasid 2023. majandusaastal kokku 5 705 600 reisijat, mida on 4,5% võrra rohkem kui 2022. majandusaastal. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 20,9% võrra.

Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu suurenes eelmise majandusaastaga võrreldes 8,3% võrra 835,3 miljoni euroni (771,4 miljonit eurot 2022. majandusaastal). Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 214,5 miljonit eurot (135,8 miljonit eurot 2022. majandusaastal) ja auditeerimata puhaskasum 78,9 miljonit eurot (13,9 miljonit eurot 2022. majandusaastal), vastavalt 58,0% ja 466,0% enam kui eelmisel aastal.

Investeeringud

2023. majandusaastal moodustasid Tallink Grupi investeeringud 28,2 miljonit eurot.

Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, mis kestsid majandusaastal kokku 61 päeva. Peamised investeeringud olid seotud kruiisilaeva Victoria I ettevalmistamisega 22-tunnise kruiisiteenuse opereerimiseks Tallinna ja Helsingi vahel, kruiisilaeva Baltic Queen tehniliste tööde ja reisijate alade uuendustega ning kruiisilaevade Silja Serenade, Silja Symphony ja Baltic Princess hooldus- ja remonditöödega.

Majandusaastal avas kontsern 3 uut Burger King restorani Riias ja Kaunases. Samuti taasavati aprillis Riia hotell.