„Meil on viimasel 1,5 aastal olnud mitmeid tagasilööke, aga me oleme visalt jäänud kindlaks oma teekonnale, saavutanud paljud eesmärgid ja kohendunud vastavalt. Sügav kummardus kõikidele võlausaldajatele, et tekkinud olukorras ja ümbritsevas makromajanduslikus kliimas olete aktsepteerinud saneerimisnõustajaga koostöös valminud hea saneerimiskava ja Elmo’sse jätkuvalt panustate“ ütles Elmo Rent AS juhatuse liige Enn Laansoo, Jr.

Ettevõtte juht Enn Laansoo Jr. oli enesekindel, et nõusolek tuleb, ütles ta varasemalt Delfi Ärilehele. Ettevõte esitas 06.02.2024 oma võlausaldajatele kooskõlastamiseks saneerimiskava, mille üle sai hääletada kuni 20.02.2024. Elmo Rendi nõuded vähenevad seeläbi 727 000 euro võrra.

Võlausaldajad jagati nelja erinevasse rühma, millest rühm I oli kolmandad osapooled, rühmad II ja IV suurimate aktsionäridega seotud võlanõuded ning rühm III Elmo Rent AS tütarfirmade nõuded. Saneerimiskava vastuvõtuks, peab saneerimisseaduse järgselt kõikides rühmades poolt hääletama vähemalt 50% võlausaldajatest kellele kuulub vähemalt kaks kolmandikku kõigist häältest.

Kokku hääletasid kõikide rühmade hääleõiguslikest võlausaldajatest 82,4% poolt. I rühma võlausaldajatest kava vastu võtmise poolt hääletas 74,1% võlausaldajat, vastu hääletas 19,9% võlausaldajatest ja jättis hääletamata 6,0% I rühma võlausaldajatest. Rühmad II-IV hääletasid 100% saneerimiskava poolt.

Lühirendile otsitakse partnerit

Elmo Rent AS saneerimismenetluse eesmärk on ettevõtte ajutiste makseraskuste ületamine ning selle jooksul rakendatakse erinevaid saneerimisabinõusid, mis toetavad lühirendi ärisuunale äripartneri leidmist ja tütarettevõttes (Elmo Remote OÜ) suure perspektiiviga tehnoloogia arendamise jätkamist ja uute investorite kaasamist. Saneerimiskavaga kujundatakse ümber ja jagati nelja rühma 178 võlausaldaja kohustused kokku summas 3 319 857,98 eurot.

I ja IV rühma võlausaldajate põhi- ning intressinõudeid vähendatakse 15%, viivisnõuded vähendatakse 100% ulatuses, nõuete tasumisel on maksepuhkus kuni detsembrini 2024. Rühma II kuuluvate võlausaldajate nõudeid kujundatakse samamoodi, kuid need on allutatud I rühma võlausaldajate nõuete tasumisele (st tasutakse pärast seda kui I rühma võlausaldajate ees võetud kohustused on ettevõtte poolt täidetud). Ümberkujundatud nõuded tasutakse 36 võrdse kuumaksena alates 30.01.2025 kuni 30.12.2027. III rühma võlausaldajate nõuded ehk tütarfirmade põhi-, intressi- ja viivisnõudeid vähendatakse 100% ulatuses.

Juhtkond muutub

Saneerimiskava kinnitamise järgselt viiakse lõpuni ka muudatused nii ettevõtte nõukogus kui ka juhatuses. Nõukogust taanduvad Peeter Raudsepp ja Margot Roose ning üldkoosolekule tehakse ka ettepanek nõukogu liikme Priit Haljaku asemel valida nõukogusse senine juhatuse liige Enn Laansoo, Jr. Seejärel valitakse Priit Haljak juhatusse ehk sisuliselt vahetavad ettevõtte eestvedajad omad positsioonid.

„Ennu juhtimisel ja meie koostöös on Elmo’st saanud üks maailma tipptegijatest tavasõidukitele paigaldatava kaugjuhtimistehnoloogia vallas. Seda on kasutatud juba tuhandete kaugjuhitavate kilomeetrite läbimiseks eri riikides ja kontinentidel, sealhulgas reaalse teenuse pakkumiseks. Nõukogus jätkab Enn panustamist meie visiooni areneda globaalse haardega tehnoloogiaettevõtteks ja kaasata investeeringuid. Mina juhatuse liikmena jätkan tehnoloogia arendusega ning vastutan saneerimiskava efektiivse täitmise eest.“ sõnas suuruselt teine aktsionär ja nõukogu liige Priit Haljak.

„Elmo üheks tugevuseks on suurimate aktsionäride erinev pädevus ja kogemus, kus nüüd saame rakendada Priidu pikaajalist rahvusvahelist juhtimiskogemust, mis suurendab saneerimiskava õnnestumist veelgi“ lisas Laansoo, Jr.

Elmo Rent AS aktsionäri vaatest vähendatakse kokku nõudeid summas 727 052,28 eurot (sellest kustutatakse tütarfirmade nõuded summas 283 792,41 eurot). Jätkub keskkonnasõbralike autodega renditeenuse pakkumine, mis on tänaseks suures osas juba restruktureeritud (vähendatud kahjumlike autosid, personali ja fokuseeritakse madalhooajal pikemaajalisele rendile) ning sellele äripartneri otsimine. Läbi tütarfirma on jätkatud kaugjuhtimistehnoloogia arendamist, täidetakse esimesi kliendilepinguid ning jätkatakse tütarfirmasse investorite kaasamist.