Incapi käive kasvas aastaga 35%, kui välja arvata eelmise aasta kevadel laovarudega kimpu jäänud suurkliendi mõju ettevõtte majandustulemustele. Käibe suurenemist toetasid kõik Incapi üksused Euroopas, efektiivne müügitöö olemasolevate ja uute klientidega ning edukas laienemine USAsse.

Incapi president Otto Pukk sõnas aasta majandustulemusi kommenteerides, et kokkuvõttes oli 2023 elektroonikasektori jaoks hea aasta, kuigi suured laovarud olid levinud probleem, mis pidurdas turu arengut ja hoidis hindadel survet. „Nagu varem prognoosisime, nägime oma suurima kliendi liigsete laovarude tõttu vähenenud tellimismahtude täielikku mõju meie käibele just neljandas kvartalis. Tegime kliendiga tihedat koostööd laovarude vähendamiseks kogu aasta vältel ja jätkasime seda aasta viimastel kuudel. Hoolimata väljakutsetest, suutsime hoida oma laovarud tervislikul tasemel. Kuigi laovarude vähendamine mõjutab veel 2024. aasta esimest poolt, usume, et siit edasi hakkab meie tegevus Indias vähehaaval kasvama. Oleme juba alustanud töötajate arvu järkjärgulist suurendamist meie India tehases,“ märkis Pukk.

“Kuigi meie tulemusi mõjutas India tehase madalam kasutustase, suutsime tõhusalt vähendada ettevõtte muutuvkulusid, tagades nii neljanda kvartali kui ka kogu 2023. aasta kasumlikkuse. See annab kinnitust meie paidlikkust ärimudelist, kiirest kohanemisvõimest ning pühendunud meeskonnatööst,“ lisas Pukk.

Samal ajal kasvas elektroonikatootmise teenuste nõudlus Incapi teistes üksustes, mida toetavad 2023. aastal tehtud investeeringud. Eestis võeti kasutusele uus tootmisliin, mis suurendab tehase SMT tootmisvõimsust enam kui 50%. Slovakkias lõpetati tehase laiendusprojekt, mis lisas 1200 ruutmeetrit tootmispinda. Kasvava nõudlusega toimetulekuks suurendasime töötajate arvu Euroopa tehastes.

“Astume 2024. aastasse uue alguspunktiga. Oleme edukalt vähendanud sõltuvust ühest suurkliendist ja tänu laienemisele USA turule 2023. aastal on meie kliendibaas mitmekesisem. Incapi suurima kliendi müügi osakaal grupi käibes 2023. aasta neljandas kvartalis oli 23% (73%). Incap US omandamisega ulatuvad meie tegevused nüüd Aasiasse, Euroopasse ja Põhja-Ameerikasse, muutes ettevõtte veelgi huvitavamaks partneriks nii olemasolevatele kui ka uutele klientidele, kuna saame pakkuda oma teenuseid erinevatel kontinentidel,“ kirjeldas Pukk.

Ta lisas, et Incap keskendub jätkuvalt väärtust loovate potentsiaalsete üleostude võimalustele, mille kaudu on viimastel aastatel oma tegevust laiendatud Suurbritanniasse, Slovakkiasse ja eelmisest aastast ka USAsse. Rahvusvaheline korporatsioon jätkab investeeringutega oma tehastesse, on pühendunud kliendibaasi laiendamisele ning müügi suurendamisele olemasolevate klientide.

Incapi prognoosi kohaselt jätkab ettevõtte kõrget kasvutempot, välja arvatud tema suurima kliendi puhul. Hinnanguliselt suurenevad tootmismahud 2023. aastaga võrreldes kõikides tehastes, välja arvatud Indias. Grupi tasandil oodatakse mahtude kasvu kvartal-kvartalilt alates käesoleva aasta algusest.