Aeg möödub, kuid mõned asjad ei muutu vist küll kunagi. Niisamuti nagu olid Eesti kodanikud 1990-ndate keerulises ühiskonnas rahulolematud oma pisikeste sissetulekute pärast, jätkub rahulolematust ka praeguses, võrdlemisi arenenud Eestis. Ka uuringud näitavad, et inimesed pole oma palgaga rahul, sest sellega pole võimalik Eestis elamisväärselt toime tulla.

Lähimineviku andmeid vaadates näeme, et viimase kümne aastaga on töötajate palgaootused kahekordistunud. Kui 2013. aasta sügisel soovisid töötajad teenida 1000 eurot kätte (netopalgaootuste mediaan), siis 2023. aasta sügiseks olid ootused kerkinud 2000 eurole, näitavad CVKeskus.ee tööportaali ja Palgainfo Agentuuri iga-aastase tööturu-uuringu tulemused.