2021. aastal jõudis aga Lõuna-Soome piirkonna haldusasutus, mille ühedeks vastutusalaks on töötervishoid ja tööohutus, jõudnud vastupidisele otsusele ja kohustas Wolt’i pidama arvestust kullerite tööaja osas ning ähvardas neid ka trahviga.

Wolt kaebas aga otsuse edasi ja võitis.

Kõik tingimused ei viita töösuhtele

Oma tänases otsuses hindas Häämenlinna halduskohus Woltija kullerite vahelisi lepinguid nelja töösuhetega seotud tunnuse kaudu. Need tunnused olid järgmised:

  • Kokkulepe töö tegemise kohta

  • Töö eest makstav hüvitis

  • Tööandjale töö tegemine isiklikult

  • Järelevalve töö üle

Kaks esimest tunnust olid täidetud, kuid kaks viimast mitte. Näiteks ei pea töö vastuvõtja tegema tööd vastavalt punktile kolm, st isiklikult, vaid ta võib delegeerida töö asendajale või alltöövõtjale.

Mis puutub neljandasse punkti, siis halduskohtu hinnangul ei tehta tööd sellistel tingimustel, et kulleri tööd tuleks lugeda töötamiseks ettevõtte juhtimise ja järelevalve all. Näiteks ei ole tööaeg määratletud ja kuller ei ole kohustatud tööd vastu võtma.

Haldusõiguse kohaselt ei viidanud muud „üldises kaalutluses“ arvesse võetud tegurid samuti töösuhtele. Ainuüksi selle alusel, et ettevõte teostab järelevalvet töö lõpptulemuse täitmise üle ja määrab töö eest makstava tasu suuruse, ei saa tööd lugeda töösuhtes tehtavaks, kui tingimused muidu ei viita töösuhtes tehtavale tööle.

Wolt: otsus on ajalooline

Kuigi otsus puudutab vaid ühte vaidlust, on halduskohtu otsus oluline võit Wolt’ile. Riigijuht Joel Järvinen on väga rahul. „See on Soomes ajalooline otsus. See on esimene kord, kui Wolt’i kullerteenuse mudelit uuritakse põhjalikult kohtu tasandil ja sedastatakse, et tegemist ei ole töösuhtega. Oleme rahul ja tunneme kergendust,“ ütles Järvinen.