Abikaasad valivad abiellumisavalduse esitamisel varasuhte liigiks kas varaühisuse, varalahususe või vara juurdekasvu tasaarvestuse. Abielu kestel on võimalik varasuhte liiki muuta, sõlmides notariaalselt tõestatud vormis abieluvaralepingu. Varalahususe ja vara juurdekasvu puhul ei teki abikaasadel ühisvara.

„Oma praktikas näen üha enam olukordi, kus abikaasade poolt eluajal tehtud varasuhte valiku mõju pärimismenetlusele tõlgendatakse valesti. Ekslikult arvatakse, et juhul, kui abikaasadel varasuhte liigist tulenevalt abielu kestel ühisvara ei teki, ei kuulu elus olev abikaasa pärijate ringi,“ märkis Jänese.

Tegelikult on pärijate ring seadusjärgse pärimise korral sama olenemata abikaasade valitud varasuhte liigist – esimese järjekorra pärijad on pärandaja alanejad sugulased ehk lapsed, teise järjekorra pärijad on pärandaja vanemad ja nende lapsed ehk pärandaja õed-vennad ning kolmanda järjekorra pärijad on pärandaja vanavanemad ja nende alanejad ehk siis pärandaja onud-tädid.

Seaduse järgi pärib pärandaja elus olev abikaasa laste kõrval võrdselt pärandaja lapse osaga, kuid mitte vähem kui ühe neljandiku pärandist ja teise järjekorra pärijate kõrval poole pärandist. „Kui pärandajal ei ole sugulasi esimesest ega teisest järjekorrast, siis pärib pärandaja abikaasa kogu pärandi,“ sõnas Jänese.

Abielu kestel valitud varasuhte liik mängib rolli pärandvara ehk pärandajale kuulunud vara koosseisu kindlaksmääramisel. Näiteks kui abikaasade varasuhte liigiks on varaühisus ja üks abikaasadest sureb, siis kuulub pärandvara hulka ka pool sellest, mis abikaasad on abielu kestel varaühisuse kehtimise ajal omandanud ehk pool nii pärandaja nimele registreeritud varast kui ka pool elus oleva abikaasa nimele registreeritud varast.

Juhul, kui abikaasade varasuhte liigiks oli vara juurdekasvu tasaarvestus või varalahusus, kuulub esimesena surnud abikaasa pärandvara hulka see vara, mis on registreeritud pärandaja nimele.

„Abikaasadel tuleb varasuhte valimisel arvestada, et valides varasuhte, mille kestel ei teki ühisvara, tehakse korraldus abielu kestel omandatava vara kuuluvuse osas ning see ei mõjuta pärijate ringi abikaasa surma korral,“ toonitas Jänese. „Kui abikaasadel on soov muuta seadusjärgsete pärijate ringi, siis tuleb teha testament või sõlmida pärimisleping.“