Valitsuse eilne otsus on oluline, sest eraldi maatuulele ja avameretuulikutele vähempakkumisi tehes läheb Eesti sama teed nagu ülejäänud Euroopa – see samm on arusaadav ka rahvusvahelistele finantseerijatele.

„Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni liikmed tervitavad valitsuse otsust. See näitab riigi pühendumust tööstustele ja kodumajapidamistele taskukohast energiat pakkuda. Vähemtähtis pole ka valitsuse suurem ambitsioon energiatootmises – see võimaldab meil üheskoos Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (EISA) välisinvesteeringute tiimi ja riigiga tervikuna edasi liikuda Eesti vastu huvi tundvate suurte tööstusprojektidega ja nendega seotud investeeringute siiameelitamisega. Otsus võimaldab suurel hulgal Eesti vastu huvi tundnud juhtivatel taastuvenergiatootjatel oma pakkumisi teha. Eelmisel nädalal toimunud tuuleenergia konverentsil rõhutasid kõik olulisemad finantseerijad, sealhulgas nii SEB, Põhjamaade Investeerimispank kui ka Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, et ainult üheskoos finantseerimisriske maandades on võimalik Eestis puhast suurenergeetikat arendada – nüüd on märkimisväärne samm selle suunas astutud,“ ütles assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talv.

Leedu taotles ja sai Euroopa Komisjonilt riigiabi loa eelmise aasta lõpus, täna käib seal juba vähempakkumine hinnavahelepingutega avameretuuleparkide arendamiseks. Seda arvesse võttes, on Eestil samuti kiire. EISA hinnangul on meil müügitorus 13 energiamahukat tööstusprojekti investeerimispotentsiaaliga 5 miljardit eurot, mis tooks siia 3000 töökohta. Need kõrget lisandväärtust loovad tööstused jõuavad Eestisse ainult siis, kui suudame katta nende energiavajaduse, mis on EISA andmetel 5,8 TWh aastas. Nüüd algab võidujooks Eesti puhta energiaportfelli väljaarendamiseks ja nende investeeringute Eestisse toomiseks. Euroopa Komisjoni loodud erand, mis on mõeldud uute puhta energia tootmisvõimsuste riigiabilubade kiirmenetluseks, on jõus 2025. aasta lõpuni.

„Meil on hea meel, et kokku on tulnud oluliste pädevuskeskuste seisukohad ja nende põhjal langetatud strateegiline otsus. Kolmapäeval toimunud energeetikakonverentsil rõhutasid nii Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk kui ka meie suurettevõtjad, et Eesti vajab tasakaalustatud energiatootmisportfelli. Ainult see tagab kogu portfelli peale keskeltläbi odavaima hinna. Liiatigi on see ainus tee Euroopa kiireks lahtisidumiseks Venemaa energiakandjate mõjust,“ lisas Talv.