Kõik suurenergeetikaga seotud vastutus, sealhulgas juhitava elektritootmise, õlitehaste ja kaevanduste opereerimine ning arendus, samuti keemiatööstuse arendamine viiakse Enefit Powerisse ehk Eesti Energia juhatuse liikme ja Enefit Poweri juhi Andres Vainola vastutusalasse.

„Nii nagu Enefit Greenis on taastuvenergia arendamine ja opereerimine ühes ettevõttes koos, saab edaspidi olema suurenergeetikaga Enefit Poweris. Eesmärk on saavutada Enefit Poweri kasumlikkus ja muuta kogu suurenergeetika valdkond efektiivsemaks,“ selgitas Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko.

Muudatusega seoses lahkub juhatuse liikme kohalt Raine Pajo, kelle vastutusalas olid muuhulgas strateegilised arendusprojektid, välisprojektid, hanked, keskkonnateemad, ringmajanduse ja maavaradega seotud arendustegevused, keemiatehnoloogia arendus ning suurenergeetika varahaldus. Pajo jätkab Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Greeni nõukogu ja auditikomitee liikmena.

Uueks Eesti Energia juhatuse liikmeks saab äriarenduse ja IT juht, kelle värbamine on käimas. „Infotehnoloogia annab energiasektoris olulise konkurentsieelise, mistõttu pean vajalikuks, et IT ja äriarenduse juht kuuluks ka juhatusse,“ selgitas Durejko.

Eesti Energia tegevjuhtimise eest vastutab juhatus, kuhu kuulub kuus liiget, kelle valib ettevõtte nõukogu. Juhatuse esimees on Andrus Durejko ning juhatuse liikmeteks Kelli Toss-Kaasik, Marlen Tamm, Kristjan Kuhi, Andres Vainola ning tulevane äriarenduse ja IT juht.

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mille koduturgudeks on Baltimaad, Soome ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga, keemiatööstuse arendamisega ning klientidele kasulike ja mugavate energialahenduste pakkumisega.