„Rekordilised majandustulemused võimaldavad meil jätkata mahukate investeeringutega ja teha juhatusel ettepanek maksta meie enam kui 5200 aktsionärile täna Tallinna börsil noteeritud ettevõtetest ajaloo suurima dividendisumma,“ tähendas Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

2023 aasta 31. oktoobril kinnitatud dividendipoliitika kohaselt on ettevõtte eesmärgiks maksta dividendideks vähemalt 1 euro aktsia kohta majandusaastas. Dividendide väljamakseid tehakse kahes osas.

Kuid nüüd kavatseb Infortari juhatus kooskõlastatult nõukoguga teha ettepaneku tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 3 eurot aktsia kohta. Ettepaneku kohaselt toimuvad väljamaksed juunis ja detsembris 2024. Seega kujuneb reedel sulgunud hinna 27 euro juures dividenditooluseks 11%, mis on prasegu Balti börsi suurimaid võimalikke dividenditootlusi.

Infortari aktsiate arv kokku on 21 166 239, millest arvatakse maha omaaktsiad 945 000. Dividende makstakse seega 20 221 239 aktsia eest, mille rahaline väärtus on ligikaudu 61 miljonit eurot.

2023. majandusaastal suurenes kontserni konsolideeritud müügitulu 30,9 miljoni euro võrra 1 084,6 miljoni euroni (2022 konsolideeritud müügitulu 1 053,7 miljonit eurot). Olulist positiivset mõju avaldas piirkondliku gaasimüügi turuosa kasv 25% protsendini, mis võimaldas müügitulu võrreldes eelneva aastaga suurendada.

Ajavahemikus 2021-2023 on AS-i Infortar grupi investeeringute kogusumma ligikaudu 265 miljonit eurot. Suurimaks investeeringuks kujunes Läti gaasi jaotusvõrku omava Gaso omandamine 2023. aastal. Infortar jätkab investeeringutega tulevikus, aastateks 2023-2025 on plaanis täiendavad investeeringud kogumahus ligikaudu 110 miljonit eurot. Olulisemad töös olevad arendusprojektid on logistikakeskuse rajamine Sauele ja 4MW paneelide võimsusega päikeseelektrijaama ehitus Lätis.

Turu avanedes on Infortari aktsia hakanud tugevalt tõusma. Esimese veerandtunni jooksul on tehtud kokku 48 tehingut, mille käigus on omanikku vahetanud 1010 Infortari aktsiat, kauplemiskäibega 34 986 eurot. Keskmine hind on seega olnud 34,6 eurot (+28%). Päeva kõrgeim hind oli korraks ka 43 eurot.