Lõunanaabrite järelvalveasutuse hinnangul oli tegemist ebaseadusliku reklaamiga, samas kui Eesti TTJA pidas sarnast reklaamilahendust õiguspäraseks, kuigi mõlema riigi vastavad seadused lähtuvad samast eurodirektiivist. Kas Eesti reklaamiseadus täidab võrdleva reklaami sätetega piisavalt hästi direktiivi eesmärki kaitsta kauplejaid teiste ettevõtjate eksitava reklaami eest?

Euroopa tarbijaõigusel on palju eesmärke, ent peamised neist on inimeste tervise, ohutuse ja majanduslike huvide kaitse. Seetõttu on muuhulgas kokku lepitud üldised põhimõtted ja reeglid tarbijate teavitamise ning reklaami osas, mis peaksid tagama tarbijatele võrdse kohtlemise sõltumata missuguses liikmesriigis nad elavad. Lisaks tarbijate õiguste tagamisele soovitakse reklaami reguleerivate õigusaktidega tagada ühtviisi aus konkurents ja kauplemiskeskkond ka ettevõtjatele sõltumata sellest, kas nad tegutsevad Eestis või näiteks Lätis.