Enampakkumisel osalemiseks tasusid tagatisraha Respect Energy Holding S.A ja OÜ Utilitas Wind. Tagatisraha suurus oli 26 400 eurot.

Enampakkumisele kvalifitseerunud ettevõtete hoonestusloa taotluste alusel jääb kavandatava meretuulepargi võimsus Saare 1 alal vahemikku 820–1200 MW.

Enampakkumine toimub elektrooniliselt riigimaaoksjoni veebikeskkonnas. Saare 1 merealal toimub oksjon Eesti aja järgi ajavahemikul 27.02.2024 kell 12 (UTC+2) kuni 29.02.2024 kell 12 (UTC+2). Enampakkumine on pikeneva lõpuga, pikenedes 15 minutit.

Saaremaast 60 kilomeetrit läänes

Saare 1 mereala asub Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobival innovatsioonialal Saaremaast ligikaudu 60 kilomeetrit läänes. Saare 1 ala suurus on 88,0 km2 ning selle alghind on 1 320 000 eurot. Minimaalne pakkumise samm on 50 000 eurot.

Enampakkumise võidab kõrgeima pakkumise teinud ja selle summa tähtajaks tasunud ettevõtja, kelle taotluse kohaselt algatatakse hoonestusloa menetlus ja keskkonnamõjude hindamine hiljemalt 90 päeva jooksul enampakkumise võitja väljakuulutamisest. Seejärel peab enampakkumise võitnud arendaja 18 kuu jooksul esitama TTJA-le keskkonnamõju hindamise programmi ning 24 kuu jooksul pärast keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise otsust keskkonnamõju hindamise aruande. Aruande nõuetele vastavaks tunnistamise järgselt on võimalik hoonestusluba väljastada, misjärel peale projekteerimistööde teostamist saab taotleja ehitusluba taotlema asuda.