Tuludest moodustasid neto intressitulud 253,8 miljonit eurot (+97%) ja neto teenustasutulud 54,1 miljonit eurot (+21%). Konsolideerimisgrupi kulud ulatusid 2023. aastal kokku 134,3 miljoni euroni (+50%). LHV Groupi aastaseks kulu/tulu suhteks kujunes hea 43,3%, omakapitali tootluseks 29,0%. Tavakasumiks kogunes 2023. aastal aktsia kohta 0,44 eurot ja lahustatud kasumiks aktsia kohta 0,43 eurot.

LHV Groupi juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2023. aasta kasumi jaotamiseks järgnevalt: maksta dividende 0,13 eurot aktsia kohta, kokku summas 41 578 tuhat eurot; dividendidelt makstav tulumaks moodustaks 10 395 tuhat eurot

2023. aasta lõpu seisuga oli LHV Groupi konsolideeritud varade maht 7,13 miljardit eurot, kasvades aastaga 16% ehk 991 miljoni euro võrra. Grupi konsolideeritud hoiused kasvasid aastaga 17% 5,73 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas 2023. aastal 3,56 miljardi euroni ehk 11%. LHV poolt juhitud fondide koondmaht suurenes 14% võrra 1,52 miljardi euroni. Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv oli 2023. aastal 49,5 miljonit makset (+89%).

LHV Panga klientide arv kasvas 2023. aastal 417 tuhande kliendini. Aastaga suurenes pangaklientide arv 39 500 võrra ehk enam kui 10%. Aasta lõpu seisuga oli LHV-l aktiivseid II samba pensionikliente 123 000 (-6%) ja 161 000 LHV Kindlustust omavat klienti (+8%).

Tütarettevõtetest AS LHV Pank teenis 2023. aastal 141,4 miljonit eurot puhaskasumit (+75% võrreldes 90,9 miljonit eurot 2022. aastal), UK Bank Ltd 5,3 miljonit eurot (2022. aastal kahjumit 11,7 miljonit eurot), AS LHV Varahaldus 1,7 miljonit eurot (2022. aastal kahjum 103 tuhat eurot) ning AS LHV Kindlustus 12 kuu peale kokku 305 tuhat eurot puhaskasumit (2022. aastal kahjum 1,7 miljonit eurot). LHV Group kui eraldi üksus teenis 2023. aastal 723 tuhat eurot kasumit.