2022. aasta augustist kuni 2023. aasta detsembrini vähendas EL gaasinõudlust kokku 18%, säästes ligikaudu 101 miljardit kuupmeetrit gaasi. Need jõupingutused ületavad 2022. aasta suvel vastu võetud erakorraliste õigusaktidega kokku lepitud 15 %-lise säästu eesmärki ning on olnud hädavajalikud, et säilitada tarnekindlus, stabiliseerida energiaturge ELis ja näidata üles solidaarsust Ukrainaga.

Ettepanekut arutatakse järgmisel nädalal

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson sõnas: „Gaasitarbimise kollektiivne vähendamine on olnud väga edukas osa meie energiakriisiga toimetuleku strateegiast. Erakordselt oluline on see, kuidas kõik ELi kodanikud ja ettevõtted on sellele jõupingutusele kaasa aidanud. Praegu on EL selgelt paremas olukorras kui kaks aastat tagasi. Ebakindlus siiski püsib ja me peame tegema rohkem, et gaasi import Venemaalt täielikult lõpetada. Seepärast julgustan ma Euroopa kodumajapidamisi ja ettevõtjaid gaasi endiselt igal võimalusel säästma. See aitab meil hoida oma energiaarved taskukohased ja majanduse tugevama, et olla solidaarsed Ukrainaga ajal, mil Putin jätkab oma jõhkrat agressiooni.“

Kuna kiirkorras vastu võetud erakorralised õigusaktid kaotavad kehtivuse 31. märtsil ja olukord on stabiilsem kui kahel viimasel aastal, teeb komisjon nüüd ettepaneku võtta vastu nõukogu soovitus gaasinõudluse vähendamise meetmete jätkamiseks. Soovituses julgustatakse liikmesriike jätkama vabatahtlikke meetmeid, et säilitada gaasinõudluse kollektiivne vähendamine 15% võrra, võrreldes keskmise nõudlusega vahemikus 2017. aasta aprillist kuni 2022. aasta märtsini.

Ettepanekut arutavad energeetikavolinik Kadri Simson ja ELi energeetikaministrid esmaspäeval, 4. märtsil toimuval energeetikanõukogu istungil.

Olukord on hea

Tänu mitmesugustele erakorralistele meetmetele, mis on kehtestatud alates Venemaa sissetungist Ukrainasse, on ELi energiaväljavaated paranenud: tarned on mitmekesisemad, taastuvenergia tootmisvõimsust on suurendatud ja saavutatud on muljetavaldav energiasääst, kusjuures gaasivarud on nüüd tunduvalt paremas seisus. See on aidanud kogu Euroopas hindu alla tuua ja stabiliseerida.

Võttes arvesse püsivaid geopoliitilisi pingeid, ülemaailmsete gaasiturgude heitlikku olukorda ja ELi eesmärki Venemaa fossiilkütustest täielikult loobuda, on Komisjoni järgi siiski vaja energia säästmist jätkata. Jätkuv gaasisääst aitab säilitada ja parandada praegust turustabiilsust ning hõlbustada gaasihoidlate täitmist kevadel ja suvel. Samuti toetab see ELi jõupingutusi CO2-heite vähendamiseks.