Valitsus soovib alates 2025. aastast kehtestada Eestis mootorsõidukimaksu ning vastav eelnõu läbis käesoleval kuul Riigikogus esimese lugemise. Automaksu kehtestamisele on tugevalt vastu opositsioon ning praegusel kujul on automaks tekitanud erimeelsusi ka koalitsioonis. Ühiskonnauuringute viimases küsitluses uuriti, milline on hetkel inimeste arvamus automaksu osas. 

Automaksu teemal küsiti vastajatelt: „Kuidas Teie suhtute automaksu kehtestamisse Eestis?“ 76% vastas „Ei toeta“ või „Pigem ei toeta“, 19% „Pigem toetan“ või „Toetan“ ning 5% ütles „Ei oska öelda“. 

Automaksu toetajad on enamuses ainult Reformierakonna valijate seas, kellest 62% toetab ning 31% ei toeta automaksu kehtestamist Eestis. EKRE valijatest 97%, Keskerakonna valijatest 94%, Isamaa valijatest 92%, SDE valijatest 60% ning Eesti 200 valijatest 54% ei toeta automaksu kehtestamist. 

2023. aasta juulis läbi viidud küsitluses ütles 72% vastajatest, et nad ei toeta ning 21% vastajatest, et nad toetavad automaksu. 

Norstati küsitlus viidi läbi 23. veebruaril veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1001 vastajat.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele.