Lõppenud sisejuurdluse etapp keskendus BaltCapi Infrastruktuurifondi portfelliettevõtete tasemele ja tuvastas, et Šarunas Stepukonise poolt omastatud kogusumma on 40,4 miljonit eurot ning enamik sellest summast omastati perioodil 2021 – 2023 infrastruktuuri fondi portfelliettevõtetest ja nende tütarfirmadest Leedus ja Poolas. Fondi tasemel ebareeglipäraseid tegevusi ei tuvastatud.

Uurimise käigus ei leitud tõendeid, mis viitaks sellele, et keegi teine BaltCapi töötajatest oleks omastamisele kaasa aidanud. Sisejuurdluse kohaselt võimaldas omastamist suure hulga võltsitud ja fiktiivsete dokumentide koostamine ja esitamine, tõenäoliselt ka muude kuritegude toime panemine ja hoolsuskohustuse mittetäitmine Šarunas Stepukonise poolt. Ametliku kinnituse sellele annavad riiklikud järelevalve- ja õiguskaitseorganid. Enamus omastatud summadest kanti hasartmängu ettevõtetele (Olympic Casino Group) ja investeerimisplatvormile (Interactive Brokers).

BaltCapi õppetunnid ja edasised sammud

„Sündmuste ahelale tagasi vaadates tõdeme, et seni BaltCapis kasutusel olnud kontrollimehhanismid ei toiminud ootuspäraselt, eelkõige just portfelliettevõtete ja nende tütarühingute tasandil. Me ei näinud täiel määral ette varajases staadiumis taristu projektide arendamisega seonduvaid erisusi, eriti võrreldes traditsioonilisema väljaostu strateegiaga,“ ütlevad BaltCapi juhtivpartnerid Dagnis Dreimanis, Simonas Gustainis, Martin Kõdar ja Peeter Saks.

„Meil on väga kahju, et antud juhtum on kahjustanud usaldust, mille me oleme aastate jooksul üles ehitanud ja et see on heitnud varju ka Baltikumi era- ja riskikapitali turule tervikuna. Kinnitame, et suhtume antud olukorda täie tõsidusega ja teeme omaltpoolt kõik, et usaldust taastada ja olukord lahendada,“ rõhutavad BaltCapi juhtivpartnerid.

Täiendavad kontrollimeetmed viidi portfelliettevõtetes sisse kohe pärast rikkumise avastamist, tagamaks, et taoline intsident ei saaks enam juhtuda. Järgmiste sammudega keskendutakse BaltCapi riskijuhtimise ja finantskontrollide tugevdamisele. „Plaanime muudatusi ka operatiivjuhtimises ja organisatsiooni struktuuris. Kuigi sisejuurdluse põhiosa on lõppenud, uurimised veel käivad ning kuna tegemist on keeruka juhtumiga, siis lõplike vastuste saamine võtab veel aega. Muudatused tulevad, muuhulgas ka uued sisemised poliitikad ja protseduurid,“ kinnitavad BaltCapi juhtivpartnerid.

Lisaks riski- ja kontrollisüsteemide tugevdamisele on BaltCapi Infrastruktuurifondi portfelliettevõtted teinud omaltpoolt kõik, et nõuda tagasi raha osapooltelt, kes on omastamise kaudu alusetult rikastunud, kirjutab BaltCap.

„Pingutame omaltpoolt igapäevaselt, et vähendada täiendavat kahju fondile ja selle portfelliettevõtetele,“ ütlevad BaltCapi juhtivpartnerid. Hoolimata BaltCapi Infrastruktuurifondi ettevõtetele tekitatud kahjust, jätkub enamikes ettevõtetes tavapärane äritegevus ning fond on kasumlik - fondi portfelli väärtus ületab märkimisväärselt investeeritud summat. „BaltCapi teiste investeerimisstrateegiate fonde antud juhtum ei mõjuta,“ kinnitavad juhtivpartnerid.

Alates BaltCapi asutamisest on investorid investeerinud BaltCapi erinevatesse fondidesse kokku 663 miljonit eurot ja nende investeeringute koguväärtus, sealhulgas investoritele juba tehtud väljamaksed, on kasvanud 951 miljoni euroni. Viimase 15 aasta realiseeritud investeeringute keskmine tootlus on 18 protsenti.