Ettevõtte juhtkond märgib aruandes, et 2023. aastal mõjutas Tallinna Sadama tegevustulemusi kaubamahtude jätkuv langus, seda nii Vene-Ukraina sõja kui ka üldise majanduslanguse tõttu.

Reisijate arv regulaarliinidel kasvas 12,7%, samas kui kruiisilaevade külastuste arv langes 45,3%, kuna piirkonna atraktiivsus on vähenenud seoses geopoliitilise riski ja ka keskkonnanõuetest tuleneva kulude kasvu tõttu.

Müügitulude languse ning tööjõukulude ja muude kulude kasvu tõttu langes nii ärikasum kui ka korrigeeritud EBITDA. Intressimäärade tõus suurendas intressikulu vaatamata võlakoormuse vähenemisele, mistõttu puhaskasum langes rohkem kui ärikasum ja EBITDA.

Müügitulud langesid eelkõige laevatasude, elektrienergia müügi ja kaubatasude osas. Kasvasid üleveoteenuste müük, laeva prahitasud (jäämurdja Botnica) ja reisijatasud. Laevatasud langesid peamiselt tankerite ja kruiisilaevade külastuste vähenemise tõttu. Lisaks sellele oli tankerite keskmine GT (gross tonnage), mille pealt arvestatakse peamisi laevatasusid, väiksem.

Elektrienergia müügitulusid langetas nii elektrienergia hindade langus (2022. aastal olid turul äärmiselt kõrged elektrihinnad) kui ka elektrienergia tarbimise vähenemine kaubasadamates, mida saab seostada kaubamahtude langusega. Kaubamahtude languse tõttu langes ka tulu kaubatasudest. Kaubamaht langes 29% 12,6 miljoni tonnini, kuid tulud kaubatasudest langesid vaid 15%.

Reisijatulud kasvasid 12% tänu reisijate arvu kasvule (+13%), seejuures kruiisireisijate arv langes enam kui viiendiku võrra. 2023. aasta neljandas kvartalis kasvas reisijate arv 5% ja kaubamaht langes 21% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kontserni müügitulu oli neljandas kvartalis 28 miljonit eurot (–0,8%), kuid kasum kasvas 2,9 miljoni euroni (+75%). Kasumi kasvule aitas kaasa eelkõige tegevuskulude langus, jäämurdja Botnica pikem prahiperiood ning kulumi vähenemine. Kasumi kiiremat kasvu hoidis tagasi finantskulude kasv seoses üldise intressimäärade tõusuga.

Arvestades ettevõtte jätkuvalt tugevat rahavoogu ja dividendipoliitikat, teeb Tallinna Sadama juhatus ettepaneku maksta 2023. aasta eest aktsionäridele dividendi eelneva aastaga samas mahus ehk 0,073 eurot aktsia kohta. Arvestades eilset aktsia kauplemishinda teeb see dividenditootluseks umbes 6,6%. See tähendab, et dividendina soovitakse välja maksta 19,2 miljonit eurot ehk ligi 21% enam kui teeniti kasumina.

Tallinna Sadama dividendipoliitika kohaselt on eesmärgiks maksta netodividende vähemalt 70% eelmise aasta kasumist, sõltuvalt turutingimustest, ettevõtte kasvust ja arenguplaanidest, arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju.