Pärnumaal tegutseva ettevõtte Halinga OÜ näol on tegemist Eesti ühe suurima piimatootmise ettevõtjaga ning piirkonna olulise tööandjaga, kus töötab üle 70 inimese. Aktsiaselts Infortari jaoks on Halingas osaluse omandamise näol tegemist sisenemisega uude tegevusvaldkonda. Halinga lüpsikarja ja noorloomade arv ulatub üle 3000 ning haritava maa suurus 3700 hektarini. Pärast tehingu jõustumist jätkab OÜ Halinga senist tegevust Infortari kontserni liikmena.

Tehingu lõpuleviimise eeldusena näevad lepingud ette vajalike kooskõlastuste saamist Konkurentsiametilt ja täiendavate toimingute läbiviimist. Muuhulgas sõltub tehingu lõplik hind veel täpsustamist vajavatest parameetritest ning selgub tehingu lõpuleviimise kuupäeval.

„Eesti laiuskraadil tasub piima toota ja Eesti piimafarmid on piirkondlikult konkurentsivõimelised. OÜ Halinga oma kolme farmi ja enam kui 3700 hektari haritava maaga on neist üks suurim ja kaasaegsem,“ tõdeb Infortari tegevjuht Martti Talgre.

Talgre sõnul sobituvad investeeringud põllumajandusse Infortari portfelli – tegemist on kapitaliintensiivse ja kõrgete sisenemisbarjääridega valdkonnaga. „Meil huvi investeerida ja plaane jagub, kuid antud tehingut ja plaane saame täpsemalt kommenteerida pärast Konkurentsiameti kooskõlastusi ja tehingu jõustumist,“ lisab ta.

Halinga juhataja Raul Peetsoni sõnul elame me paigas, kus aegade algusest peale on suudetud end ise ära toita. „Tänane piimatootmine ja maaharimine tugineb kõigi nende kogemustele, kes seda on teinud enne meid. Ja see kogemus räägib meile, et kõige suurem väärtus, mida peab toitu tootes hoidma on meie maa. See teadmine ja sellest kinnipidamine on lubanud meie Halinga piimatootmisel tõusta Euroopa tippu ja majandada nii, et suudame toota nii enda toiduks ja jääb üle ka teistele,“ märkis Peetson.

Tehingu järgselt on OÜ Halinga osanikud 51% ulatuses OÜ EG Biofond ja 49% ulatuses Brorup OÜ. Brorup OÜ ainuomanik on Raul Peetson. OÜ Halinga müügitulu oli 2022. aastal 9,9 miljonit eurot ning kasum ligi 1,6 miljonit eurot.