Euroopa Liit kavandab praegu direktiivi, mille eesmärk on suunata tarbijaid vähem saastavamate transpordivõimaluste suunas.

Sisuliselt tähendab see seda, et edaspidi tuleb tasuda ka transpordikütusena ja soojuse tootmiseks kasutavate kütuste kasvuhoonegaasi heitmete eest, mis tekib fossiilseid kütuseid põletades.