Kredexi kodulehe järgi on toetuse põhieesmärk parandada tiheasustuspiirkondade õhukvaliteeti. Lisaks panustab kütteseadmete uuendamine energiasäästu ja tuleohutusse.

Toetuse mõistes on väikeelamuna käsitletavad hooned, mille peamiseks kasutusotstarbeks on ehitisregistris määratud üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu või kahe korteriga elamu. Samuti on toetuse mõistes väikeelamuna käsitletavad ridaelamu sektsioon, kahe korteriga elamu sektsioon või kaksikelamu sektsioon, kui nendel on autonoomne küttesüsteem.

Taotlusi saab Kredexile esitada kuni 29.02.2024 kell 17.

Esimese vooru kogueelarve on 10 miljonit eurot, teise vooru eelarve 8,5 miljonit eurot.

Esimeses taotlusvoorus saab toetust taotleda ahju ümberehitamiseks, soetamiseks ja paigaldamiseks, moodulkorstna soetamiseks ja paigaldamiseks, korstna renoveerimiseks ning kaugküttevõrguga liitumiseks.

Teises voorus saab taotleda toetust õhk-vesi soojuspumba, maasoojuspumba, halupuidu- või pelletikatla paigaldamiseks – ka siis, kui esimese vooru toetuse abil tehakse korda ahi või paigaldatakse uus.

Loe pikemalt, sh toetuse andmise tingimusi, Kredexi kodulehelt!